Pora na Podlaską Markę 2016. Na zgłoszenia kandydatów do tytułu czekamy do 22 stycznia

podlaska marka konf-05

Podlaska Marka to prestiżowa nagroda Marszałka Województwa przyznawana od trzynastu lat najlepszym inicjatywom, wydarzeniom, produktom. Formuła przedsięwzięcia jest otwarta, każdy może zgłosić swojego faworyta. W tym roku na kandydatury czekamy od 2 do 22 stycznia.

– Podlaskie Marki wybierać będziemy już po raz 13-ty. Spośród kandydatur zgłoszonych przez firmy, instytucje i mieszkańców naszego województwa Kapituła wspólnie z Radą Przedsiębiorczości wybierze tegorocznych laureatów – mówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – W porównaniu do roku ubiegłego wprowadziliśmy dwie zmiany. Rozdzielona została kategoria Kultura i Społeczeństwo i teraz głosować można na każdą z nich oddzielnie. Zmieniliśmy też zasady i postanowiliśmy dopuścić do konkursu produkty wytwarzane na zasadzie umów licencyjnych, pod warunkiem, że są one wytwarzane w naszym regionie.

Kandydatów można zgłaszać w sześciu kategoriach: Produkt (Użytkowy i Spożywczy), Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. W każdej z nich można wskazać po jednej kandydaturze. Wyjątkiem jest kategoria Produkt, gdzie można oddać swój głos na Produkt Użytkowy i Produkt Spożywczy. Spośród zgłoszonych kandydatur zwycięzców wybierze Kapituła składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych.

Swoją markę jak co roku wybiorą też i internauci w głosowaniu internetowym.

W tegorocznym konkursie nagroda wynosi 10 tys. zł. Ale jak podkreśla marszałek Leszczyński – tytuł Podlaska Marka to przede wszystkim szansa na szerszą promocję produktu, usługi, wydarzenia przez Województwo Podlaskie w czasie imprez, targów i wydarzeń w których uczestniczy.

– Zależy nam na promocji tego, co u nas najlepsze. Żeby o Podlaskiem mówiło się w Polsce, Europie i na świecie – podkreśla marszałek.

Aby oddać swój głos wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl i przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2017 r. Wyniki konkursu poznamy na uroczystej Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej 27 kwietnia 2017 roku. 

Udział w konkursie na Podlaską Markę jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnicztwa jest przesłanie zgłoszenia do 22 stycznia

6 kategorii Podlaskiej Marki:
PRODUKT: wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych,
INWESTYCJA: obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
ODKRYCIE: przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,
WYDARZENIE: wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim,
KULTURA: dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
SPOŁECZEŃSTWO: instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.

Obsługę Podlaskiej Marki prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 452, 453, 454 pmr@wrotapodlasia.pl