Ambasador Podlaskiej Gospodarki

Tytułu Ambasadora Podlaskiej Gospodarki, to nowe wyróżnienie, które Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje branżom o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju województwa podlaskiego. Pierwszym laureatem  w 2015 r. została branża mleczarska, która dowodzi, że siłą Podlaskiego są nie tylko pojedyncze produkty, ale całe gałęzie gospodarki.
Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki w 2016 roku został sektor metalowy wraz z Klastrem Obróbki Metali. Wyróżnienie jest jak najbardziej zasłużone, ponieważ przemysł metalowy jest jedną z inteligentny