Potwierdzanie zgłoszeń

Właściciele produktów zgłoszonych do Nagrody przez Kapitułę lub Konsumentów otrzymają prośbę o wypełnienie ankiety w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Ankietę należy przesłać do 15 lutego 2017 r. na adres :
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 
Należy przesłać również kopię w wersji elektronicznej, wraz  z  fotografiami na adres pmr@wrotapodlasia.pl lub dołączyć wersję na płycie CD/DVD.

Ankieta autoryzacyjna kierowana do właścicieli kandydatur zgłoszonych do Nagrody Podlaska Marka została zamieszczona poniżej.

 

 

  1. Etap 1Nabór zgłoszeń
  2. Etap 2Potwierdzenie zgłoszeń
  3. Etap 3Nominacje
  4. Etap 4Głosowanie internetowe
  5. Etap 5Głosowanie Kapituły
  6. Etap 6Gala Finałowa