Potwierdzanie zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Na obecnym etapie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w rywalizacji i przesłanie najważniejszych informacji o wytypowanym Produkcie.
Prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety

Ankietę należy przesłać na adres Organizatora w formie papierowej, wypełnioną i opatrzoną niezbędnymi podpisami do 15 lutego 2018 r.
Należy przesłać również kopię w wersji elektronicznej, wraz z fotografiami na adres pmr@wrotapodlasia.pl lub dołączyć wersję na płycie CD/DVD.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: tel. 85 66 54 454, 452, 453

Ankietę należy przesłać do 15 lutego 2018 r. na adres :
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


Zasady potwierdzania zgłoszeń do udziału w Podlaskiej Marce reguluje §17 Regulaminu, w związku z czym przed wypełnieniem ankiety zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

 

 
 

 

  1. Etap 1Nabór zgłoszeń
  2. Etap 2Potwierdzenie zgłoszeń
  3. Etap 3Nominacje
  4. Etap 4Głosowanie internetowe
  5. Etap 5Głosowanie Kapituły
  6. Etap 6Gala Finałowa