Głosowanie Kapituły

Podczas drugiego posiedzenia Kapituły Nagrody następuje ostateczne wyłonienie  laureatów. Każdy z członków Kapituły,  wybiera jednego laureata w każdej z kategorii.  Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów ma charakter konsensualny i jest ostateczna. W przypadku braku jednomyślności zarządza się głosowanie, w którym laureat zostanie wybrany większością głosów.

Zobacz Nominowanych
  1. Etap 1Nabór zgłoszeń
  2. Etap 2Potwierdzenie zgłoszeń
  3. Etap 3Nominacje
  4. Etap 4Głosowanie internetowe
  5. Etap 5Głosowanie Kapituły
  6. Etap 6Gala Finałowa