Głosowanie Kapituły

Podczas drugiego posiedzenia Kapituły Nagrody następuje ostateczne wyłonienie  laureatów. Każdy z członków Kapituły, w ciągu minimum siedmiu dni od daty publikacji listy Nominowanych, wybiera jednego laureata w każdej z kategorii. Swoją decyzję członek Kapituły oznajmia podczas drugiego posiedzenia Kapituły Nagrody. Decyzja Kapituły dotycząca wyboru laureatów ma charakter konsensualny i jest ostateczna. W przypadku braku jednomyślności zarządza się głosowanie, w którym laureat zostanie wybrany większością głosów.

  1. Etap 1Nabór zgłoszeń
  2. Etap 2Potwierdzenie zgłoszeń
  3. Etap 3Nominacje
  4. Etap 4Głosowanie internetowe
  5. Etap 5Głosowanie Kapituły
  6. Etap 6Gala Finałowa