Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego

Wydarzeniem corocznie towarzyszącym gali konkursu Podlaska Marka Roku jest przyznanie tytułu Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego.

Ambasadorami mogą zostać przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: polityki, sportu, kultury i sztuki, edukacji, nauki, działalności społecznej i charytatywnej.

Honorowym Ambasadorem może zostać osoba powszechnie znana, a jednocześnie należąca do grona osób zaufania społecznego.

Zobacz laureatów