Inwestycja 2017 r.

Elektrownia Fotowoltaiczna Jaskra Targi Mebli Metalowych w Suwałkach MALOW Open Days EM STUDIO Gliniana Wioska Dworzec PKS NOVA w Białymstoku Kino Millenium w Łomży Przebudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w BiałymstokuFabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim Warsztaty Treningowe przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce Uruchomienie Fabryki SaMASZ w Zabłudowie 


 Elektrownia Fotowoltaiczna Jaskra
Podmiot odpowiedzialny: Coral W.Perkowski, J. Perkowski Spółka Jawna 

Coral S.j. zrealizowała projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999MW w miejscowości Jaskra k/Knyszyna w województwie podlaskim.

Elektrownie fotowoltaiczne, są źródłem najczystszej energii pod słońcem – dosłownie. Produkcja energii odbywa się dzięki bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, bez udziału materiałów eksploatacyjnych i procesów chemicznych. Elektrownie fotowoltaiczne nie generują pyłów i gazów, tak jak ma to miejsce w innych procesach spalania paliw, nie generują hałasu, jak ma to miejsce  przy siłowniach wiatrowych, nie są źródłem nieprzyjemnych zapachów, jak może to mieć miejsce w biogazowniach, nie jest też źródłem odpadów radioaktywnych, tak jak ma to miejsce w elektrowniach atomowych. Ostatecznie każda inna forma produkcji energii ma swoje źródło w energii słońca lecz w różny sposób jest przetwarzana. Fotowoltaika eliminuje konieczność stosowania wszelkich procesów pośrednich. Dlatego największą wartością tej technologii jest jej ściśle proekologiczny charakter.

Produkcja elektryczności w lokalnych elektrowniach to przejaw zmiany cywilizacyjnej, której jesteśmy świadkami. Zmienia się istotnie podejście do dystrybucji energii elektrycznej z centralnego systemu dużych elektrowni konwencjonalnych połączonych siecią dystrybucyjną na rzecz rozproszonych systemów wielu jednostek o mniejszych mocach. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić się od dostaw paliw kopalnych.

To nie tylko szansa technologiczna ale konieczność wynikająca z kurczących się zasobach paliw kopalnych i rosnących kosztów zdrowotnych powodowanych przez zanieczyszczone powietrze. Nie bez znaczenia jest również konieczność oszczędnego podejście do zużycia kurczących się zasobów wody biorącej udział w procesie produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach, czego boleśnie doświadczyliśmy w ubiegłych latach.

Inwestycja w energetyką odnawialną jest wdrożeniem w życie hasła kampanii promującej województwo podlaskie „Podlaskie. Zasilane naturą” i tym samym realnym wyrazem działań w celu zachowania dla przyszłych pokoleń naszego przyrodniczego i środowiskowego dziedzictwa.

Farma fotowoltaiczna JASKRA jest efektem porozumienia w sprawie utworzenia Lokalnej Inicjatywy Energetycznej, zawartego w dniu 18 grudnia 2015 r. pomiędzy firmą Coral, Stowarzyszeniem Królewski Gościniec Podlasia oraz Urzędem Miejskim w Knyszynie. Uczestnicy porozumienia podjęli się działań na rzecz promocji energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Coral s.j. zobowiązała się do podjęcia kroków w celu realizacji projektu pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”.

Jest to jeden z kilku projektów fotowoltaicznych, którym w czerwcu 2016r. przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w perspektywie 2014–2020, Osi Priorytetowej V, Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt został również zgłoszony do udziału w pierwszej aukcji OZE w 2016r., którą wygrał.

Elektrownie fotowoltaiczne nie wymagają dostarczania paliw kopalnych, nie emitują spalin i nie powodują uciążliwego hałasu. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym ta inwestycja będzie miała aktywny wkład w osiągnięcie zobowiązań Polski względem UE, w sprawie zwiększenia udziału energii OZE w Krajowym Systemie Energetycznym. Wyprodukowana na farmie energia elektryczna trafia do sieci energetycznej. Roczna produkcja energii wyniesie ok. 1040 MWh, co oznacza, że elektrownia jest w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie ok. 260 gospodarstw domowych. 

Całość inwestycji zajmuje powierzchnię ok. 2 hektarów terenu: ogrodzonego i zabezpieczonego elektronicznie. Do budowy konstrukcji wsporczej zużyto około 85 ton stali. Producent konstrukcji wsporczej gwarantuje 25-letnią ochronę antykorozyjną, uzyskaną w wyniku zastosowania powłoki magnelisowej, znacząco bardziej odpornej od powszechnie stosowanego cynkowania ogniowego.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 3969000,00 z czego 50% stanowiły środki z RPOWP.

Prace budowlane prowadzono od 22 czerwca do 4 września 2017 r. Do końca września trwał rozruch technologiczny elektrowni, który obejmował podłączenie do sieci energetycznej oraz sprawdzenie układów wytwórczych i pomiarowych. 27 września 2017r. z Elektrowni Fotowoltaicznej Jaskra popłynęła „zielona energia” w ramach realizacji systemu aukcyjnego, co oficjalnie i formalne stanowiło zakończenie procesu inwestycyjnego, który miał swój początek w czerwcu 2015 r.


Targi Mebli Metalowych w Suwałkach MALOW Open Days
Podmiot odpowiedzialny: MALOW Spółka z o.o.

MALOW Open Days’2017, to duże przedsięwzięcie zorganizowane na wzór targów na terenie zakładu produkcyjnego Malow w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 114A, na powierzchni ok.1.200 m² w hali M5, gdzie można zapoznać się z bogatą ofertą mebli metalowych oraz nowościami, designerskimi i funkcjonalnymi meblami metalowymi m.in. do mieszkań, biur, warsztatów, a także meblami medycznymi i szkolnymi. Przekrój produkcji w nowoczesnych aranżacjach. Targom towarzyszą wystawy tematyczne dotyczące zarówno spółki Malow jak i regionu m.in. wystawa Suwałki na starej fotografii.
W dniu 16.06.2017 prezentację targów połączono ze szkoleniem marketingowo-serwisowym, na które zostali zaproszeni wszyscy najważniejsi klienci z Polski i Europy oraz firmy od lat współpracujące z Malowem i osoby zaprzyjaźnione z firmą. Przybyło blisko 200 osób z kraju i zagranicy.
Przedstawiana wystawa obejmuje szeroką ofertę produkowanych przez spółkę Malow wyrobów, a w szczególności: meble biurowe, socjalne, warsztatowe, medyczne, szkolne. Zaaranżowano m.in. przykładową szatnię i stołówkę zakładową, gabinet lekarski, szatnię szkolną, salę żołnierską, pokój dla alergika itd. Zaprezentowano też nowości z 2017 roku: regał przesuwny biurowy elektryczny – nowatorskie rozwiązanie do kompleksowego urządzenia pomieszczenia biurowego, które łączy w sobie funkcje użytkowe związane z codzienną pracą w biurze, szatnią, jak również przerwą w pracy. I to wszystko napędzane elektrycznym systemem przesuwania. Cztery kolejne projekty to meble dla odbiorców indywidualnych – połączenie metalu z drewnem. To propozycja do nowoczesnych, oryginalnych mieszkań. Trwałe, funkcjonalne i bardzo designerskie zestawy: do pokoju młodzieżowego FUSION i do salonów VISION, MODERN i FUTURE.


EM STUDIO 
Podmiot odpowiedzialny: Salon Fryzjerski i Barber Shop EM Studio Ewelina Świderska 

W lipcu 2017 roku Białystok wzbogacił się o nowe miejsce na mapie miasta, inwestycję prywatną – SALON FRYZJERSKI I BARBER SHOP EM STUDIO Ewelina Świderska.
Ekskluzywny i nowoczesny salon przy ul. Młynowej 60/1 powstał z marzeń i pasji. Na jego stronie internetowej widnieje motto Konfucjusza: „WYBIERZ PRACĘ, KTÓRĄ KOCHASZ, A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ PRACOWAĆ NAWET PRZEZ JEDEN DZIEŃ W SWOIM ŻYCIU”. Hasło jest jednocześnie wizją pracowników salonu. Wartościami salonu są: najwyższa jakość, precyzja cięcia, profesjonalna obsługa klienta, kształcenie ustawiczne, otwarcie na świat, ciągłe doskonalenie.
Salon o pow. 130 m2 jest profesjonalnie wyposażony, kreatywnie zaaranżowany. Jest atrakcyjnie zaprojektowany patrząc z perspektywy wymagających klientów i pracujących w nim mistrzów którzy nie kryją satysfakcji z nowego sposobu zorganizowania pracy. Podzielony jest na strefę kobiet, mężczyzn – Barber’s shop i strefę VIP. W strefie dla mężczyzn oprócz standardowych usług strzyżenia, modelowania, pielęgnacji włosów oferowane są rytuały relaksacyjne oraz tradycyjne strzyżenie brody brzytwą. Strefa VIP „tonie” w kwiatach i przeszkleniach, zapewnia komfort i luksus na najwyższym światowym poziomie. Salon posiada nowoczesny sprzęt multimedialny, który jest podstawą wyposażenia studia szkoleniowego Goldwell gdzie odbywają się szkolenia dla stylistów z calej Polski. Kadra tworzy zgrany zespół fachowców i ekspertów z zakresu fryzjerstwa, stylizacji i kreowania wizerunku – zapewnia profesjonalną obsługę. 
Em Studio to pasja, emocje, zaangażowanie, oferta na najwyższym poziomie, to nowoczesny Salon Fryzjerski który dzięki swojej obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczynia się do promocji Województwa Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.  EM Studio jest dobrym przykładem rozwoju małej przedsiębiorczości, którą oprócz dużych przedsiębiorstw i firm warto wspierać i promować. 


Gliniana Wioska
Podmiot odpowiedzialny: Ośrodek Turystyczny „Kukle” Zygmunt Modzelewski 

Zrealizowany projekt polegał na budowie 23 obiektów stanowiących jako całość kemping kategorii trzech gwiazdek pod nazwą „Gliniana Wioska”. Nazwa w pełni odzwierciedla materiał, z którego zrealizowana została inwestycja i wtapia się całkowicie w tradycję miejscowego budownictwa. Do budowy użyto: sprasowanej w kostki słomy, z której budowano ściany budynków, drewna z miejscowych lasów, gliny i kamieni z najbliższych okolic, wiórów osikowych pokrywających dwunastoma warstwami dachy – wytwarzanych na miejscu przez okolicznych fachowców. Całość „Glinianej Wioski” to 20 okrągłych domków letniskowych urządzonych w nowoczesny sposób, z których jeden przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, a drugi pełni rolę recepcji. Pozostałych osiemnaście jest do dyspozycji turystów przez cały rok. Dodatkowo na tym samym terenie zbudowano salę konferencyjną na 100 osób, mini spa oraz ogólnodostępne sanitariaty. Zagospodarowanie terenu podporządkowane zostało zleceniom Nadleśnictwa Pomorze oraz obowiązującym przepisom wynikającym z położenia terenu (Obsza Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu „Ziemia Sejneńska). Jest to jedyny kemping trzy-gwiazdkowy w woj. podlaskim i jedyny na pograniczu Polski, Litwy i Białorusi.


Dworzec PKS NOVA w Białymstoku
Podmiot odpowiedzialny: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 

Dnia 11 grudnia 2017 roku odbyło się oficjalne otwarcie Dworca PKS Nova, mieszczącego się przy ul. Boh. Monte Cassino 8 w Białymstoku.
Budynek dworca autobusowego z powierzchnią biurową na piętrze i pięcioma wiatami przystankowymi jest częścią składową większego zamierzenia budowlanego składającego się z budynku użyteczności publicznej, czyli dworca autobusowego z wiatami przystankowymi, stacji obsługi autobusów oraz układu komunikacji kołowej, stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdów znajdujących się w pasie drogowym ul. Boh. Monte Cassino.
Jest to jeden z najnowocześniejszych Dworców w województwie podlaskim. Śmiało można powiedzieć, że stanowi godną wizytówkę miasta Białystok i całego regionu.
Pełni funkcję międzymiastowego i regionalnego dworca autobusowego. Parter stanowi część dostępną dla pasażerów oraz pomieszczenia pomocnicze związane z funkcjonowaniem dworca. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe ściśle powiązane z budynkiem dworca. Budynek jest częściowo podpiwniczony.
W budynku Dworca PKS przewidziane zostały 4 kasy biletowe, toalety oraz pomieszczenie ze schowkami bagażowymi. Hala dworca przeznaczona dla pasażerów zajmuje powierzchnię ponad 930 m2, umieszczone są w niej ławeczki dla pasażerów, a w przyszłości również stoliki. Spółka przeznaczyła jedno z pomieszczeń na działalność gastronomiczną oraz jedno na działalność sklepiku z prasą aby klienci w trakcie oczekiwania na autobus mogli zjeść, wypić kawę oraz kupić gazetę.
Budynek dworca zapewnia niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do budynku zapewnione jest z poziomu terenu. Teren jest utwardzony. Wysokość progów w budynku nie przekracza 2 cm. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków oraz do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość, co najmniej 90 cm w świetle. Jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniony jest dostęp do każdej z kondygnacji przez urządzenie dźwigowe (windę).
Przy Dworcu znajduje się 5 wiat odjazdowych (15 stanowisk) oraz jeden peron służący do wysadzania podróżnych. Przy głównym wejściu do budynku Spółka zadbała o zatoczkę dla samochodów osobowych służącą do wysadzania pasażerów. Perony jak i cały dworzec są bardzo dobrze oświetlone więc każdy z podróżnych powinien czuć się bezpiecznie.


Kino Millenium w Łomży
Podmiot odpowiedzialny: Kino Polska Spółka Cywila, Karol Charubin i Radosław Charubin 

Spółka Kino Polska powstała w 2014 roku, założona przez dwóch braci, których zamiłowanie do kina okazało się tak duże iż postanowili zainwestować i odremontować łomżyńskie kino. Przed wojną mieściło się tu kino Reduta Jana Czochańskiego. Podczas prac remontowych okazało się, że pierwotnie budynek służył jako stajnia. W roku 2017 r. zakończył się remont kina i oddane zostało do użytku najnowocześniejsze Kino w regionie wykorzystujące innowacyjne rozwiązania architektoniczne i techniczne. Obecnie kino Millenium dysponuje dwiema klimatyzowanymi salami kinowymi. Duża sala na 217 miejsc wyposażona w multikanałowe cyfrowe nagłośnienie Lexicon, srebrny ekran oraz laserowy projektor gwarantują znakomitą, cyfrową jakość obrazu podczas projekcji filmów w 2D a przede wszystkim w 3D dzięki Depth Q – najnowocześniejszemu systemowi 3D Cinebright. Wyposażone jest w komfortowe fotele, w ostatnich rzędach kanapy a w pierwszym rzędzie w podnóżki. Kino przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W holu kina znajduje się winda  a obie sale posiadają po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Od momentu otwarcia kino odwiedziło kilka tysięcy osób. Widzowie przyjeżdżają nie tylko z terenu miasta i najbliższych miejscowości ale także z całego województwa podlaskiego jak również mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne podglądają właściciele kin z całego kraju. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zmiany wizerunku Łomży. Dotychczasowe kino, zarówno budynek jak i odtwarzanie seansów były złej jakości, zmieniły się w nowoczesny obiekt który stanowi wizytówkę miasta i jest chlubą mieszkańców oraz wpływa na pozytywny wizerunek regionu.


Przebudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Podmiot odpowiedzialny: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ma ponad 55 lat (otwarty został w grudniu 1962 roku), ale teraz jego historia zaczyna się pisać od nowa. Po modernizacji to zupełnie nowa jednostka, na miarę XXI wieku.
Choć nie przybyło łóżek (804), to zmieniło się w nim dosłownie wszystko. Szpital, który przez lata nazywany był Gigantem urósł w ostatnich latach dwukrotnie. Obecnie ma powierzchnię 56 tys. mkw – dużo więcej niż największe białostockie galerie handlowe (Galeria Biała ma większa niż 45 tys. mkw , a Alfa 36 tys. mkw), a kubaturę (170 m3) – prawie dwa razy większą niż największy sąd w regionie (budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku ma 98 tys. m3). Szpital nie wygląda jak szpital: wnętrza są eleganckie, nowoczesne i przestronne, duże wrażenie robi również przeszklony pasaż łączący trzy budynki. Nowy szpital w najwyższym miejscu ma dziewięć kondygnacji: poziom -1, parter i pięć pięter użytkowych, kondygnację techniczną oraz na dachu lądowisko z podgrzewaną płytą.
W całym kompleksie znajduje się 27 klinik, Szpitalny Oddział Ratunkowy, sześć zakładów, ponad 30 poradni. Jednostki te mają za zadanie leczyć pacjentów, rozwijać medycynę, ale też kształcić nowe kadry medyczne. W przebudowanym i zmodernizowanym szpitalu mieści się w sumie około 5 tys. pomieszczeń, 26 sal operacyjnych, 21wind, 21 klatek schodowych i kilkadziesiąt kilometrów korytarzy. Na pacjentów czekają komfortowe warunki: sale chorych 1,2 (maksymalnie 4 osobowe), wszystkie z własnymi sanitariatami, telewizorami i bezprzewodowym internetem. Okna w salach chorych zaopatrzone są w zewnętrzne żaluzje sterowane automatycznie. W nowopowstałej części szpitala zastosowano wiele nowinek technologicznych: m.in. nowoczesny system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Powietrze jest oczyszczane i podgrzewane, a latem całość klimatyzowana. Chłód uzyskiwany jest z gorącej pary wodnej w specjalnych agregatach absorpcyjnych. Ta bardzo nowoczesna technologia jest dużo tańsza w eksploatacji niż używanie do tego energii elektrycznej. Specjalne maszyny (dwie, każda waży 15 ton) sprowadzono z Chin.
Szpital cieszy się bardzo dobrą opinią wśród chorych. Pacjenci gotowi są czekać np. na wizytę w poradni czy też planową operacje wiedząc, że w USK mogą liczyć na opiekę najwyższej klasy specjalistów, ale też na doskonałe warunki leczenia. Dobra renoma przyciąga także pacjentów z całej Polski. 


Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim 
Podmiot odpowiedzialny: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Budowa Fabryki Proszków Mlecznych w centrali Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem jest kluczową inwestycją i największą w historii firmy z dotychczas zrealizowanych. W jej wyniku MLEKOVITA będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość Fabryki wynosi ponad 300 mln zł, a Ministerstwo Gospodarki zakwalifikowało ją jako inwestycję o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.
Urządzenia zainstalowane w Fabryce spełniają wymogi odbiorców europejskich i światowych i dają możliwość otrzymywania następujących produktów:
1) proszków mleka pełnego i odtłuszczonego,
2) proszków mlecznych z dodatkiem tłuszczu,
3) odżywek dla dzieci,
4) serwatki i permeatu,
5) białek serwatkowych WPC.
Proponowane rozwiązanie jest uniwersalne i pozwala na wytworzenie dowolnego proszku mleczarskiego w dużej skali. Cała instalacja składa się z dwóch linii procesowych, które umożliwiają maksymalnie szeroką produkcję proszków mleczarskich. Pierwsza z nich służy do produkcji wszelkiego rodzaju proszku mleka tj.: mleko z tłuszczem, mleko z tłuszczem typu instant, mleko odtłuszczone, aglomerowane mleko odtłuszczone, mleko pełne oraz mleko pełne typu instant. Druga linia procesowa służy do zagęszczania i wieloetapowego suszenia koncentratu białek WPC oraz umożliwia zagospodarowanie permeatu. Dodatkowo istnieje również możliwość produkcji na tej linii proszku serwatki słodkiej. Do tej pory nie przygotowywano instalacji w tak szerokiej skali i o takich możliwościach produkcyjnych w Polsce. Rozwiązanie jest unikatowe również w skali europejskiej.


Warsztaty Treningowe przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce 
Podmiot odpowiedzialny: Powiat Hajnowski 

Warsztaty treningowe wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Hajnówce, który działa w powiecie hajnowskim od 2012 roku. W Szkole Podstawowej Specjalnej z oddziałami gimnazjalnymi i Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy uczą się osoby z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, w tym z autyzmem.
Warsztaty treningowe, które powstały po byłym, przeszło 50 letnim budynku gospodarczym, są teraz jednym z miejsc ostatniego etapu nauki uczniów SOSW. Znajdują się tu dwa oddziały klasowe Szkoły Przysposabiającej do Pracy, a w nich warsztaty treningowe z pracownią kulinarną, ogrodniczą i krawiecką. Najstarsi uczniowie SOSW w ramach działalności warsztatów treningowych zdobywają różne praktyczne umiejętności: robią zakupy, przygotowują posiłki, gotują, nakrywają do stołu, zmywają, sprzątają, dbają o wystrój wnętrza. W ramach prac ogrodniczych uczniowie porządkują teren wokół budynku, przesadzają i rozsadzają kwiaty i inne rośliny, pielęgnują je i dbają o ich rozwój. W pracowni krawieckiej z kolei powstają różne dekoracje tj. obrazy, wyszywane kartki świąteczne, torby, fartuszki, chodniki. Wymienione czynności są częścią działań, które przygotowują uczestników warsztatów do przyszłego, w miarę samodzielnego życia.
W znajdującym się tu oddziale uczniów z autyzmem, stworzył się specyficzny domowy klimat. Jest tu cicho i spokojnie. Dla osób z autyzmem jest to komfortowe miejsce, gdzie nie mają nadmiaru dekoncentrujących bodźców, przez co praca i terapia stają się łatwiejsze zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Efektem docelowym działalności warsztatów jest:
1. Nabycie umiejętności sporządzania potraw kuchni regionalnej, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet.
2. Współpraca z osobami prywatnymi i instytucjami chętnymi do korzystania z ogrodniczych i porządkowych usług oferowanych przez uczestników warsztatów ogrodniczych.
3. Współpraca z potencjalnymi odbiorcami różnych krawieckich wyrobów dekoracyjnych i użytkowych.
4. Założenie spółdzielni socjalnej, w ramach której niepełnosprawni uczniowie i absolwenci SOSW prowadziliby działalność gospodarczą. 

 


Uruchomienie Fabryki SaMASZ  w Zabłudowie 
Podmiot odpowiedzialny: SaMASZ Sp. z o.o. 

Na inwestycję SaMASZ w Zabłudowie składają się głównie: hale produkcyjne wyposażone w nowoczesny park maszynowy, obrabiarki CNC, roboty spawalnicze, w pełni zautomatyzowana linia malarska z chemicznym przygotowaniem powierzchni – fosforanowaniem cynkowym, malowaniem kataforetycznym – KTL oraz automatyczną, proszkową kabiną malarską. W czteropiętrowym biurowcu mieści się administracja, do dyspozycji pracowników oddana została stołówka pracownicza z własną kuchnią. Integralną częścią inwestycji jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy na potrzeby Klastra Obróbki Metali, którego SaMASZ jest członkiem. Testy nowych maszyn, będą mogły być już od wiosny przeprowadzane na polach doświadczalnych, znajdujących się w sąsiedztwie obiektu i zajmujących areał 6,5 hea. Dodatkowo firma posiada własna oczyszczalnię ścieków. Aktualnie w SaMASZu pracuje ponad 600 osób.
Nowa fabryka w liczbach:
• powierzchnia terenu pod inwestycję : 13 ha
• powierzchnia hal produkcyjnych wraz z biurowcem ok. 4 ha
• powierzchnia pól doświadczalnych: 6,5 ha
• powierzchnia użytkowa 4 piętrowego biurowca: 6,5 tys. m2
• powierzchnia Ośrodka Badawczo Rozwojowego: 2 tys. m2
• kubatura hal produkcyjnych: 270 tys. m3
• koszt inwestycji: 90 mln zł.

O inwestycji na Podlasiu zadecydowały względy patriotyzmu lokalnego. Właściciel urodził się na Podlasiu i czynnie wspiera ten region poprzez zapewnianie miejsc pracy, rozwój finansowy regionu. Wpływ miała również rozwinięta infrastruktura drogowa oraz duży teren pod inwestycję położony blisko Białegostoku, jak również położenie inwestycji w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (podstrefie Zabłudów), wspierającej prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach. Ponadto Podlasie sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej w kraju, ze względu na dużą liczbę rolników w regionie zajmujących się hodowlą bydła mlecznego.