Inwestycja

O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Inwestycja mogą ubiegać się obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, oddane do użytku najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

 • zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego,
 • wykorzystują nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
 • są przyjazne dla środowiska naturalnego,
 • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
 • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
 • cieszą się uznaniem konsumentów,
 • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.

Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie obiekty innowacyjne, inspirowane dziedzictwem kulturowym regionu, wykorzystujące technologie przyjazne środowisku oraz wpływające na rozwój przedsiębiorczości.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

 • produktProdukt
 • inweInwestycja
 • odkrycieOdkrycie
 • wydarzWydarzenie
 • kultuKultura
 • spolSpołeczeństwo