Dworzec PKS NOVA w Białymstoku

Podmiot odpowiedzialny: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 

Dnia 11 grudnia 2017 roku odbyło się oficjalne otwarcie Dworca PKS Nova, mieszczącego się przy ul. Boh. Monte Cassino 8 w Białymstoku. Budynek dworca autobusowego z powierzchnią biurową na piętrze i pięcioma wiatami przystankowymi jest częścią składową większego zamierzenia budowlanego składającego się z budynku użyteczności publicznej, czyli dworca autobusowego z wiatami przystankowymi, stacji obsługi autobusów oraz układu komunikacji kołowej, stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdów znajdujących się w pasie drogowym ul. Bohaterów Monte Cassino.

Jest to jeden z najnowocześniejszych Dworców w województwie podlaskim. Śmiało można powiedzieć, że stanowi godną wizytówkę miasta Białystok i całego regionu. Pełni funkcję międzymiastowego i regionalnego dworca autobusowego. Parter stanowi część dostępną dla pasażerów oraz pomieszczenia pomocnicze związane z funkcjonowaniem dworca. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe ściśle powiązane z budynkiem dworca. Budynek jest częściowo podpiwniczony. 

W budynku Dworca PKS przewidziane zostały 4 kasy biletowe, toalety oraz pomieszczenie ze schowkami bagażowymi. Hala dworca przeznaczona dla pasażerów zajmuje powierzchnię ponad 930 m2, umieszczone są w niej ławeczki dla pasażerów, a w przyszłości również stoliki. Spółka przeznaczyła jedno z pomieszczeń na działalność gastronomiczną oraz jedno na działalność sklepiku z prasą aby klienci w trakcie oczekiwania na autobus mogli zjeść, wypić kawę oraz kupić gazetę.

Budynek dworca zapewnia niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do budynku zapewnione jest z poziomu terenu. Teren jest utwardzony. Wysokość progów w budynku nie przekracza 2 cm. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków oraz do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość, co najmniej 90 cm w świetle. Jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniony jest dostęp do każdej z kondygnacji przez urządzenie dźwigowe (windę).

Przy Dworcu znajduje się 5 wiat odjazdowych (15 stanowisk) oraz jeden peron służący do wysadzania podróżnych. Przy głównym wejściu do budynku Spółka zadbała o zatoczkę dla samochodów osobowych służącą do wysadzania pasażerów. Perony jak i cały dworzec są bardzo dobrze oświetlone więc każdy z podróżnych powinien czuć się bezpiecznie.