Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem

Podmiot odpowiedzialny: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Budowa Fabryki Proszków Mlecznych w centrali Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem jest kluczową inwestycją i największą w historii firmy z dotychczas zrealizowanych. W jej wyniku MLEKOVITA będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość Fabryki wynosi ponad 300 mln zł, a Ministerstwo Gospodarki zakwalifikowało ją jako inwestycję o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. 

Urządzenia zainstalowane w Fabryce spełniają wymogi odbiorców europejskich i światowych i dają możliwość otrzymywania następujących produktów:
1) proszków mleka pełnego i odtłuszczonego,
2) proszków mlecznych z dodatkiem tłuszczu,
3) odżywek dla dzieci,
4) serwatki i permeatu,
5) białek serwatkowych WPC.

Proponowane rozwiązanie jest uniwersalne i pozwala na wytworzenie dowolnego proszku mleczarskiego w dużej skali. Cała instalacja składa się z dwóch linii procesowych, które umożliwiają maksymalnie szeroką produkcję proszków mleczarskich. Pierwsza z nich służy do produkcji wszelkiego rodzaju proszku mleka tj.: mleko z tłuszczem, mleko z tłuszczem typu instant, mleko odtłuszczone, aglomerowane mleko odtłuszczone, mleko pełne oraz mleko pełne typu instant. Druga linia procesowa służy do zagęszczania i wieloetapowego suszenia koncentratu białek WPC oraz umożliwia zagospodarowanie permeatu. Dodatkowo istnieje również możliwość produkcji na tej linii proszku serwatki słodkiej. Do tej pory nie przygotowywano instalacji w tak szerokiej skali i o takich możliwościach produkcyjnych w Polsce. Rozwiązanie jest unikatowe również w skali europejskiej.