Fundacja im. Rodziny Czarneckich

Podmiot odpowiedzialny: Dominika Weronika Czarnecka

Fundacja Rodziny Czarneckich powstała 13 sierpnia 2014 r. z potrzeby serca ludzi, którzy od lat pomagali najuboższym mieszkańcom regionu. Misją Fundacji im. Rodziny Czarneckich jest działalność na rzecz poprawy, jakości życia mieszkańców Białegostoku i regionu. Idea przyświecająca jej działaniom to niesienie pomocy, będącej odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczne. Działania podejmowane przez fundację dedykowane są mieszkańcom Białegostoku i regionu jak również instytucjom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Do najbardziej rozpoznawalnych działań fundacji należy Wigilia Białostocka oraz Śniadanie Wielkanocne, skierowane w stronę najuboższych i samotnych mieszkańców Białegostoku. Przed każdym z tych wydarzeń Fundacja zbiera wśród darczyńców i sponsorów prawie 2 tony produktów, które dzięki wolontariuszom i kuchni Dworu Czarnieckiego trafiają na stoły potrzebujących. Każdorazowo w Śniadaniu Wielkanocnym oraz Wigilii Białostockiej uczestniczy ok 700 osób. Ponadto, fundacja organizuje liczne wydarzenia adresowane do dzieci niepełnosprawnych i ubogich takie jak: półkolonie, warsztaty, pikniki.