Podlaskie Święto Chleba

Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 

Podlaskie Święto Chleba to impreza popularyzująca zanikające zwyczaje agrarne i chrześcijańskie, pokazuje lub przypomina widzom pracę dawnych maszyn rolniczych oraz tradycje związane z życiem i pożywieniem w dawnym gospodarstwie domowym. Plenerowa impreza w ciechanowieckim skansenie to niezwykle atrakcyjna forma prezentacji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, które zniknęło już bezpowrotnie z życia podlaskiej wsi. Muzeum Rolnictwa, jako instytucja kultury o profilu zainteresowań przede wszystkim związanym z życiem na dawnej wsi podlaskiej, pracy w gospodarstwie domowym i historii rolnictwa, jest miejscem, które jak żadne inne, prezentuje te tradycje w otoczeniu żywej XIX wiecznej wsi podlaskiej. Dzięki organizowaniu tego wydarzenia, swoją działalność naukowo-badawczą prezentuje szerokiej publiczności. Ożywia tradycje, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z historią regionu. Muzeum prezentuje i kultywuje zwyczaje w pierwotnej, nieskażonej nowoczesnością formie. 

Podlaskie Święto Chleba ma długą historię i już swoją własną tradycję, znaną od siedemnastu lat. Impreza ta jest rozpoznawalną marką w Polsce oraz niezapomnianą podróżą do przeszłości. Poprzez interakcję turysta spotyka się tradycją podlaskiej wsi oraz jakże ważnych w życiu świąt związanych z rokiem obrzędowym i kalendarzem chrześcijańskim. Święta obchodzone w sierpniu obrazują dwie szczególnie ważne cechy dla Polaków – gorliwą religijność i żarliwy patriotyzm. Podczas Podlaskiego Święta Chleba prezentowane są tradycje związane ze Świętem Matki Boskiej Zielnej, dniem Świętego Rocha oraz z pracą w polu. Wydarzenie rozpoczyna uroczysta Msza Święta, po której bryczkami w uroczystym korowodzie przejeżdżają do muzeum goście. Korowód prowadzi zabytkowy wóz drabiniasty z gospodarzami, którzy wiozą tradycyjny wieniec dożynkowy. Parada kilkudziesięciu unikatowych, zabytkowych ciągników otwiera imprezę w muzeum. Nazwa miesiąca sierpnia pochodzi od sierpa, a ten związany jest ze żniwami – bardzo ważnym wydarzeniem w życiu chłopów. Żniwa to wielki symboliczny rytuał, nie tylko ciężka praca.

Polacy uchodzą za naród lubiący świętować, przywiązany do tradycji, ceniący dawne obyczaje, dlatego kultywowanie i podtrzymywanie pięknych tradycji ludowych, to najlepsza forma nauki historii, historii regionu, a poprzez to również patriotyzmu.