Tatarskie Święto Sabantuj

Podmiot odpowiedzialny: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich ASMAN, Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne 

W Polsce obchody Sabantuj, zostały przywrócone w Kruszynianach w 2007 r. Święto to, określane mianem Sabantuj, ma ponad 1000-letnią tradycję. Pierwsze wspomnienie o nim odnaleziono w pracach słynnego perskiego dyplomaty, Abdula ibn Faldacha z 912 r. Jest to święto obchodzone przez całe rodziny. Poprzez zabawę i rekreację uczestnicy mają okazję integrować się, a jednocześnie poznawać kulturę i tradycję, również kulinarną, nie tylko tatarską, lecz również innych narodów. Imprezy typu jak Sabantuj z uwagi na problemy związane z tolerancją kulturową i obyczajową, wzajemną akceptacją odmienności i różnorodności są ważnym elementem edukacji społecznej i dają szansę na rozwiązywanie trudności we wzajemnym zrozumieniu w sposób łatwy i bezkonfliktowy.

Ważnym aspektem podejmowanych działań jest promocja regionu, która jest nierozerwalnym elementem tego przedsięwzięcia. Impreza niesie walor wielokulturowości Podlasia dzięki prezentacji kultury Tatarów polskich. W ramach projektu odbywają się spotkania młodzieży tatarskiej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski, często rodzin rozdzielonych po II Wojnie Światowej. W poprzednich edycjach Festiwalu uczestniczyło od 5500 do 7500 gości. Poprzez zabawę i rekreację uczestnicy mają okazję integrować się, a jednocześnie poznawać kulturę i tradycję nie tylko tatarską, lecz również innych narodów związanych z Tatarami.

Celem imprezy jest kultywowanie wielokulturowości Podlasia dzięki zaprezentowaniu odmienności różnych grup etnicznych zamieszkujących cały ten region. Tradycją stało się ,że imprezie Sabantuj towarzyszy Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej, w ramach którego prowadzone są warsztaty kulinarne. Celem Festiwalu nie jest wyłącznie prezentacja tradycyjnych potraw tatarskich, ale również prowadzenie warsztatów, podczas których zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nauczyć się przygotowywania tych dań.Ideą nadrzędną organizowanego w ramach Sabantuj Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej jest przybliżenie tradycji kulinarnych grupy etnicznej wszystkim gościom odwiedzającym w tym czasie region Podlasia.