Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej

Podmiot odpowiedzialny: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Zdrowego Seniora (UZS) to projekt prozdrowotny skierowany do mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej, realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszenie „Pro Salute”. W roku akademickim 2017/2018 odbywa się już jego piąta edycja. Uczestnikami UZS co roku jest 50 seniorów. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok akademicki.

Program zajęć UZS wykorzystuje następujące metody dydaktyczne: wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; zajęcia praktyczne – ćwiczenia w pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych; zajęcia z podstaw informatyki i obsługi Internetu; zajęcia aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy styl życia, mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w podeszłym wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne, a także inne formy zajęć, służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku.

W ramach wykładów prowadzonych przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku słuchacze dowiadują się m.in. podstawowych informacji o chorobach neurologicznych wieku starszego, bezpieczeństwie farmakoterapii seniorów, stosowaniu suplementów diety w wieku podeszłym, kompleksowych informacji na temat udaru mózgu. Podczas zajęć praktycznych seniorzy uczą się m.in. prawidłowego pomiaru poziomu glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć fakultatywnych odbywa się m.in. nauka prawidłowego chodzenia z kijkami (Nordic Walking) oraz nauka podstawowych zasad pielęgnacji osoby niepełnosprawnej, obłożnie chorej, a także wnuczka i prawnuczka.