Uruchomienie Fabryki SaMASZ w Zabłudowie

Podmiot odpowiedzialny: SaMASZ Sp. z o.o. 

Na inwestycję SaMASZ w Zabłudowie składają się głównie: hale produkcyjne wyposażone w nowoczesny park maszynowy, obrabiarki CNC, roboty spawalnicze, w pełni zautomatyzowana linia malarska z chemicznym przygotowaniem powierzchni – fosforanowaniem cynkowym, malowaniem kataforetycznym – KTL oraz automatyczną, proszkową kabiną malarską. W czteropiętrowym biurowcu mieści się administracja, do dyspozycji pracowników oddana została stołówka pracownicza z własną kuchnią. Integralną częścią inwestycji jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy na potrzeby Klastra Obróbki Metali, którego SaMASZ jest członkiem. Testy nowych maszyn, będą mogły być już od wiosny przeprowadzane na polach doświadczalnych, znajdujących się w sąsiedztwie obiektu i zajmujących areał 6,5 hea. Dodatkowo firma posiada własna oczyszczalnię ścieków. Aktualnie w SaMASZu pracuje ponad 600 osób.

Nowa fabryka w liczbach:
• powierzchnia terenu pod inwestycję : 13 ha
• powierzchnia hal produkcyjnych wraz z biurowcem ok. 4 ha
• powierzchnia pól doświadczalnych: 6,5 ha 
• powierzchnia użytkowa 4 piętrowego biurowca: 6,5 tys. m2
• powierzchnia Ośrodka Badawczo Rozwojowego: 2 tys. m2 
• kubatura hal produkcyjnych: 270 tys. m3
• koszt inwestycji: 90 mln zł.

O inwestycji na Podlasiu zadecydowały względy patriotyzmu lokalnego. Właściciel urodził się na Podlasiu i czynnie wspiera ten region poprzez zapewnianie miejsc pracy, rozwój finansowy regionu. Wpływ miała również rozwinięta infrastruktura drogowa oraz duży teren pod inwestycję położony blisko Białegostoku, jak również położenie inwestycji w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (podstrefie Zabłudów), wspierającej prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach. Ponadto Podlasie sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej w kraju, ze względu na dużą liczbę rolników w regionie zajmujących się hodowlą bydła mlecznego.