Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Podmiot odpowiedzialny: Suwalski Ośrodek Kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” jest jednym z najstarszych zespołów tej formuły w Polsce. Od 67 lat jest ambasadorem suwalskiej i narodowej kultury, uhonorowany w 2001 roku medalem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Koncertował w wielu ośrodkach w kraju u za granicą. Aktualnie ZPiT „Suwalszczyzna” tworzą cztery grupy taneczno-wokalne: „Filary” – grupa reprezentacyjna; „Patroni” – dorośli obywatele kontynuujący lokalne tradycje; „Dinozaury” – zrekonstruowana grupa tancerzy z lat 80; „Dzieci Suwalszczyzny” – najmłodsi adepci tańca oraz siedmioosobowa Kapela.

Zespól powstał w 1951 roku i niemal od początku pracy artystycznej rozpoczął intensywną działalność koncertową. Chór i sekcja baletowa stanowiły ogółem 140 osób. Repertuar zespołu stanowiły głównie pieśni i tańce regionów, a także pieśni do tekstów Marii Konopnickiej.