Kapituła

Strona główna | Kapituła

Kapitułę Nagrody powołuje  Marszałek Województwa Podlaskiego,  do udziału w jej pracach zapraszani są:

  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób
Andrzej Kiełczewski
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. Członek Społecznego Forum Gospodarczego Miasta Łomża.
Andrzej Parafiniuk
Andrzej Parafiniuk Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Konsul Honorowy Republiki Finlandii. Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi regionalnemu, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój przedsiębiorczości.
Dorota Łapiak
Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Eugeniusz Szpakowski
Eugeniusz Szpakowski Dyrektor TVP S.A., Oddział w Białymstoku
Grzegorz Dąbrowski
Grzegorz Dąbrowski Redaktor naczelny białostockiego wydania Gazety Wyborczej. Współzałożyciel galerii113 oraz grupy www.photodocument.pl. Członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK Kurator i autor projektów fotograficznych m.in. „Ex oriente lux”, „Białystok – jeden dzień”, Augustis, albom.pl.
Grzegorz Leszczyński
Grzegorz Leszczyński Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.
Henryk Owsiejew
Henryk Owsiejew Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.
Jacek Romanowski
Jacek Romanowski Prezes Polska Press Białystok, wydawca dzienników Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, tygodników lokalnych: Nowiny Podlaskie, Nowiny Sokólskie, Nowiny Suwalskie i Nowiny Grajewskie oraz tygodnika ogłoszeniowego Kramik Plus, portali internetowych www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl.
Jan Mikołuszko Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego Roku 2013, Menedżer Roku 2011 oraz Menedżer 10-lecia w rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.
Jarosław Stypułkowski
Jarosław Stypułkowski Właściciel firmy „AUTO – GRYF”. Prezes Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców w Białymstoku.
Jędrzej “Dtekk” Dondziło
Jędrzej “Dtekk” Dondziło Założyciel i organizator Up To Date Festival oraz Ambient Park. Prezes stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno Społeczne, najprężniej działającej na polu kultury białostockiej organizacji pozarządowej. Współprowadzący kolektywu i wytwórni płytowej Technosoul, DJ z kilkunastoletnim doświadczeniem, oddany animator kultury.
Jerzy Brzozowski
Jerzy Brzozowski Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach archeolog, muzealnik, absolwent Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UMCS w Lublinie i Podyplomowego Studium Konserwatorstwa Archeologicznego przy UMK w Toruniu.
Katarzyna Rutkowska
Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu AC S.A. w Białymstoku. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia biznesowe, m.in. w 2014 r. tytułem „Crystal Dragon of Success” dla najlepszych menedżerów w Polsce oraz w ogólnopolskim konkursie – „Bizneswoman Roku 2011/2012” w kategorii korporacja.
Marcin Kruhlej
Marcin Kruhlej Przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Witold Karczewski
Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Wiceprezes KIG. Otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Podlaskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji przedsiębiorczości.