Kapituła

Kapitułę Nagrody powołuje  Marszałek Województwa Podlaskiego,  do udziału w jej pracach zapraszani są:

  • reprezentanci Rady Przedsiębiorczości,
  • przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych,
  • specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.Skład Kapituły określany jest odrębnie dla każdej edycji Nagrody. Kapituła składa się z 17 osób
Henryk Owsiejew

Henryk Owsiejew

Prezes Zarządu Litpol Sp. z o.o i Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp.z o.o.

Andrzej Kiełczewski

Andrzej Kiełczewski

Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. Członek Społecznego Forum Gospodarczego Miasta Łomża.

Jerzy Brzozowski

Jerzy Brzozowski

Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach archeolog, muzealnik, absolwent Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UMCS w Lublinie i Podyplomowego Studium Konserwatorstwa Archeologicznego przy UMK w Toruniu.

Eugeniusz Szpakowski

Eugeniusz Szpakowski

Dyrektor TVP S.A., Oddział w Białymstoku

Katarzyna Rutkowska

Katarzyna Rutkowska

Prezes Zarządu AC S.A. w Białymstoku. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia biznesowe, m.in. w 2014 r. tytułem „Crystal Dragon of Success” dla najlepszych menedżerów w Polsce oraz w ogólnopolskim konkursie – „Bizneswoman Roku 2011/2012” w kategorii korporacja.

Dorota Łapiak

Dorota Łapiak

Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Grzegorz Dąbrowski

Grzegorz Dąbrowski

Redaktor naczelny białostockiego wydania Gazety Wyborczej. Współzałożyciel galerii113 oraz grupy www.photodocument.pl. Członek Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK Kurator i autor projektów fotograficznych m.in. „Ex oriente lux”, „Białystok – jeden dzień”, Augustis, albom.pl.

Jędrzej “Dtekk” Dondziło

Jędrzej “Dtekk” Dondziło

Założyciel i organizator Up To Date Festival oraz Ambient Park. Prezes stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno Społeczne, najprężniej działającej na polu kultury białostockiej organizacji pozarządowej. Współprowadzący kolektywu i wytwórni płytowej Technosoul, DJ z kilkunastoletnim doświadczeniem, oddany animator kultury.

Jacek Romanowski

Jacek Romanowski

Prezes Polska Press Białystok, wydawca dzienników Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, tygodników lokalnych: Nowiny Podlaskie, Nowiny Sokólskie, Nowiny Suwalskie i Nowiny Grajewskie oraz tygodnika ogłoszeniowego Kramik Plus, portali internetowych www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl.

Witold Karczewski

Witold Karczewski

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Wiceprezes KIG. Otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Podlaskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji przedsiębiorczości.

Sylwester Zawadzki

Sylwester Zawadzki

Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Jarosław Stypułkowski

Jarosław Stypułkowski

Właściciel firmy „AUTO – GRYF”. Prezes Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców w Białymstoku.

Andrzej Parafiniuk

Andrzej Parafiniuk

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Konsul Honorowy Republiki Finlandii. Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi regionalnemu, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój przedsiębiorczości.

Jan Mikołuszko

Jan Mikołuszko

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA.  Prezes  Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego Roku 2013, Menedżer Roku 2011 oraz Menedżer 10-lecia w rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.

Grzegorz Leszczyński

Grzegorz Leszczyński

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Marcin Kruhlej

Marcin Kruhlej

Przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego