Produkt

O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Produkt mogą ubiegać się wyroby materialne i usługi, które:

  • wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego przez przedsiębiorstwa lub wytwórców indywidualnych od co najmniej 12 miesięcy,
  • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
  • dostępne są dla ogółu nabywców i cieszą się uznaniem konsumentów,
  • w przypadku wyrobów materialnych nie są dostępne wyłącznie okresowo,
  • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
  • są konkurencyjne na rynku,
  • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.

Nagroda Podlaska Marka w kategorii Produkt przyznawana jest w dwóch kategoriach:

Produkt Spożywczy

W przypadku Produktów spożywczych, co najmniej 50% składników wykorzystanych przy wyrobie Produktu musi być wytwarzanych na terenie województwa podlaskiego.

Produkt Użytkowy

Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności i znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach