Kontakt

Obsługę przedsięwzięcia prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 454, 452, 453

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: lub poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Wszystkie pola formularza są wymagane
Adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok