Odkrycie

O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Odkrycie mogą ubiegać się przedmioty lub usługi powstałe nie wcześniej niż 24 miesiące przed 1 stycznia roku przyznania Nagrody, które:

 • powstały lub wytwarzane są na terenie województwa podlaskiego,
 • wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjne rozwiązanie umożliwiające powstanie nowego produktu bądź istotne udoskonalenie produktu już istniejącego,
 • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
 • są konkurencyjne na rynku,
 • posiadają ponadprzeciętne cechy jakościowe, użytkowe i estetyczne,
 • wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.

 

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

 • produktProdukt
 • inweInwestycja
 • odkrycieOdkrycie
 • wydarzWydarzenie
 • kultuKultura
 • spolSpołeczeństwo