Społeczeństwo

O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Społeczeństwo ubiegać się mogą instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

 • zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
 • posiadają charakter cykliczny lub jednorazowy,
 • przyczyniają się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych,
 • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
 • tworzą pozytywny wizerunek regionu.

Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego.

 

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

 • produktProdukt
 • inweInwestycja
 • odkrycieOdkrycie
 • wydarzWydarzenie
 • kultuKultura
 • spolSpołeczeństwo