Wydarzenie 2017 r.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów Muzyczne Barwy Podlasia - Festiwal Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki SACRUM ET MUSICA Festiwal Rock na Bagnie Tatarskie Święto Sabantuj Modlitwa o pokój i sprawiedliwość na świecie Przedsięwzięcie SumoMastersSpływ Kajakowy Bugiem 500 Kajaków 36. Międzynarodowy Memoriał Szachowy Hajnowski Blog Lokalny Podlaskie Święto Chleba Maratony Kresowe Podlaskie Śniadanie Mistrzów Festiwal Kultury Tatarskiej Międzynarodowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego Czwartkowe Spotkania Social MediaŁomżyńskie Anioły BiznesuWystawa Leona TarasewiczaKarnawał Dance Fest UP TO DATE FESTIVAL Wizyta Mikołaja w Białymstoku Przedsiębiorcy DzieciomMiędzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania Festiwal literacki Na pograniczu kultur Kościół Uliczny Białystok www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl PKO Białystok Półmaraton Polish Open Kaliber Szlak Turystyczny Kanału Augustowskiego Lumo Bjalistoko EEC - Liderzy Przyszłości XIII Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych NECKO ENDURANCE 2017 Puchar Polski Nordic Walking Pamięć września '39 Specjalne pociągi WOŚP Street Noise Festiwal Wielu Kultur i Narodów Z Wiejskiego Podwórza

Międzynarodowy Turniej Oldbojów 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach

Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Stawiskach (powiat kolneński) organizowany jest z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego w Stawiskach. Koncepcji od początku przyświecała idea organizacji turnieju piłkarskiego dla osób w wieku 40+, nieuprawiającymi sportu zawodowo. Początki sięgają roku 2011, kiedy znajomi na co dzień – Prezes SIS Stawiski Jerzy Rybicki oraz Prezes Wspólnoty Zaścianki w Wilnie Romualdas Kazlauskas – wpadli na pomysł organizacji wspólnych zawodów sportowych, które połączyłyby oba środowiska i skupiły wokół tożsamych celów. Pierwszy turniej w Stawiskach przyjął się wyjątkowo dobrze wśród uczestników oraz ich rodzin, w związku z czym organizowany jest co roku, na przełomie września i października w Stawiskach. W 2017 roku odbyła się już siódma edycja Międzynarodowego Turnieju Oldbojów. Z kolei na przełomie maja i czerwca odbywa się rewizyta i rozgrywki sportowe przenoszą się do Wilna.
Turniej przewiduje organizację zawodów sportowych w piłkę nożną dla mieszkańców województwa podlaskiego i drużyn sportowych z Litwy. Ma na celu przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia, popularyzację aktywności fizycznej. Promowane hasło Żyć aktywnie i być młodym do starości ma za zadanie zachęcić do postaw prosportowych biernych obserwatorów, a niejednokrotnie nakłonić do zmiany niekorzystnych dla zdrowia zachowań. 


Muzyczne Barwy Podlasia – Festiwal
Podmiot odpowiedzialny: Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle 

Muzyczne Barwy Podlasia to festiwal muzyki utożsamianej z Podlasiem, które jest regionem barwnym, wielokulturowym, obfitującym w mnogość form muzycznych (od Kurpi, przez Mazury, do folkloru związanego z kresami, muzyką cerkiewną) ale nie koniecznie znanym ludziom zamieszkującym północnozachodnią jego część. Ideą tego wydarzenia jest organizacja festiwalu muzycznego na który zaproszone zostają zespoły ludowe ale również prezentujące współczesną muzykę folkową w specyficznej podlaskiej formie. Zaproszenie jest również skierowane do zespołów polonijnych z Białorusi i Litwy. Festiwal jest dwudniowy w pierwszym dniu następuje prezentacja dziecięcych zespołów ludowych w kolejnym wszystkich innych.


Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki SACRUM ET MUSICA
Podmiot odpowiedzialny: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży jest jedną z najważniejszych instytucji kultury prowadzonych przez łomżyński samorząd. Swoim wysokim poziomem artystycznym, prestiżowymi osiągnięciami sprawia, że pełni statutową rolę w województwie podlaskim. W tym roku będzie świętowała jubileusz 40- lecia swojej działalności artystycznej. Ma na swoim koncie liczne wyjazdy zagraniczne, udział w prestiżowych festiwalach krajowych i międzynarodowych między innymi : Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (Norwegia), Klaipeda Music Spring (Litwa), Festiwalu Užutrakio Vakarai w Trokach (Litwa), Festiwalu Pieśń znad Solcy w Solecznikach (Litwa), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Kantata” w Giżycku, Festiwalu Moniuszkowskim Podlasia oraz Festiwalu Operetkowo-Operowym na Mazowszu. Występowała również w ramach I Warszawskiego Turnieju Tenorów (Sala Kongresowa), koncertów czwartkowych w Filharmonii Narodowej oraz Koncertów Królewskich w Wilanowie. Orkiestra wzmacnia polskie tradycje kulturalne w rejonie przygranicznym koncertując na Litwie i Białorusi (Grodno). W 2009 roku FKWL odbyła tournée koncertowe po Francji a w 2012 koncertowała w Norwegii. Gościła wielu znakomitych solistów, wśród których byli między innymi: Eugen Indjic, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Wiesław Ochman, Piotr Paleczny. Za pulpitem dyrygenckim stawali mistrzowie batuty: Tomasz Bugaj, Pierangelo Gelmini, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Peder Rensvik, Jerzy Salwarowski, Józef Wiłkomirski.. Davide Alogne, Grigorij Palikarov.
Posiada w swoim dorobku jedenaście płyt kompaktowych, w tym pięć nominowanych do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego FRYDERYK oraz jedną nominowaną w 2017 do międzynarodowego konkursu International Classical Music Awards. Organizowany przez tę instytucję od 2005 roku Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica został nominowany w kategorii Wydarzenie do Podlaskiej Marki Roku. Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym uznawanym za wydarzenie o wysokiej randze artystycznej, obejmującym swym zasięgiem nie tylko województwo podlaskie, ale warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Jest prestiżowym przedsięwzięciem promującym województwa podlaskie i cechuje się wysokim potencjałem rozwojowym, o czym świadczy organizowana w tym roku XIV edycja Festiwalu. Pieczę nad Festiwalem sprawuje prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki- dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kameralnej w Łomży, a zespół artystyczny tworzą wysoce wykwalifikowani muzycy – magistrowie sztuki. Do udziału w koncertach zapraszani są uznani, wybitni artyści światowego formatu, zespoły kameralne oraz chóry krajowe i międzynarodowe, a repertuar prezentuje muzykę sakralną, aż po świecką. Różnorodność programów koncertowych oraz wykonawców sprawia, że każdy słuchacz odnajduje w sobie własną wrażliwość artystyczną. 


Festiwal Rock na Bagnie
Podmiot odpowiedzialny: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 

Rock na Bagnie to najlepiej rozwijające się wydarzenie muzyczne w naszym regionie o zasięgu międzynarodowym. Festiwal jest już uznaną marką w środowisku miłośników muzyki rockowej i przyciąga fanów z całego kraju, oraz państw ościennych. Poprzednia (siódma) edycja Festiwalu, po raz piąty zorganizowana przez naszą Fundację w Goniądzu, odniosła niesamowity sukces, szeroko komentowany w wielu ogólnopolskich mediach i przez wiele osób z branży muzycznej. Oprócz lokalnych władz i mieszkańców, Festiwal doceniają fani niezależnego rocka nazywając go „nowym Jarocinem”. Wydarzenie odbywa się daleko od dużych ośrodków kulturowych, w niezwykłych okolicznościach przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego. To co wyróżnia Rock na Bagnie od innych podobnych przedsięwzięć to odczuwalny, niesamowity klimat około muzyczny i brak komercyjnej struktury. Niektóre zespoły reaktywowały swoją działalność specjalnie na czas Festiwalu! Uczestnicy oprócz koncertów wielu zespołów, mogą również skorzystać z kina festiwalowego, w którym przedstawiane są projekcje filmów ukazujących historię polskiego rocka jako element dziedzictwa kulturowego. Odbywają się również wystawy prac artystycznych (zdjęcia i obrazy) związanych z nurtem undergroundowym i alternatywnym oraz spotkania z ważnymi osobistościami Polskiej muzyki alternatywnej. Koncepcyjnie Festiwal ma być w pełni otwarty dla uczestników, bez wyraźniej bariery oddzielającej widzów od artystów i organizatorów.


Tatarskie Święto Sabantuj
Podmiot odpowiedzialny: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich ASMAN, Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne 

W Polsce obchody Sabantuj, wcześniej zarzucone, zostały przywrócone w Kruszynianach w 2007 r. Święto to, określane mianem Sabantuj, ma ponad 1000-letnią tradycję. Pierwsze wspomnienie o nim odnaleziono w pracach słynnego perskiego dyplomaty, Abdula ibn Faldacha z 912 r. Jest to święto obchodzone przez całe rodziny. Poprzez zabawę i rekreację uczestnicy mają okazję integrować się, a jednocześnie poznawać kulturę i tradycję, również kulinarną, nie tylko tatarską, lecz również innych narodów. Imprezy typu jak Sabantuj z uwagi na problemy związane z tolerancją kulturową i obyczajową, wzajemną akceptacją odmienności i różnorodności są ważnym elementem edukacji społecznej i dają szansę na rozwiązywanie trudności we wzajemnym zrozumieniu w sposób łatwy i bezkonfliktowy. Ważnym aspektem podejmowanych działań jest promocja regionu, która jest nierozerwalnym elementem tego przedsięwzięcia. Impreza niesie walor wielokulturowości Podlasia dzięki prezentacji kultury Tatarów polskich. W ramach projektu odbywają się spotkania młodzieży tatarskiej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski, często rodzin rozdzielonych po II Wojnie Światowej. W poprzednich edycjach Festiwalu uczestniczyło od 5500 do 7500 gości. bfPoprzez zabawę i rekreację uczestnicy mają okazję integrować się, a jednocześnie poznawać kulturę i tradycję nie tylko tatarską, lecz również innych narodów związanych z Tatarami. Celem imprezy jest kultywowanie wielokulturowości Podlasia dzięki zaprezentowaniu odmienności różnych grup etnicznych zamieszkujących cały ten region. Tradycją stało się ,że imprezie Sabantuj towarzyszy Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej, w ramach którego prowadzone są warsztaty kulinarne. Celem Festiwalu nie jest wyłącznie prezentacja tradycyjnych potraw tatarskich, ale również prowadzenie warsztatów, podczas których zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nauczyć się przygotowywania tych dań.Ideą nadrzędną organizowanego w ramach Sabantuj Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej jest przybliżenie tradycji kulinarnych grupy etnicznej wszystkim gościom odwiedzającym w tym czasie region Podlasia. 


Modlitwa o pokój i sprawiedliwość na świecie
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie jest to wyjątkowe spotkanie ekumeniczne,  podczas którego chrześcijanie i muzułmanie wspólnie modlą się o pokój, sprawiedliwość a także o dialog międzyreligijny i międzynarodowy na świecie. To ważne wydarzenie skupia katolików, prawosławnych oraz muzułmanów, którzy pomimo wielu różnic kulturowych i religijnych, z potrzeby serca potrafią stanąć ponad podziałami i zjednoczyć się we wspólnej modlitwie do Boga. Wydarzenie zapoczątkowano w 2003 roku w Kruszynianach jako odpowiedź na apel papieża Jana Pawła II. W kolejnych latach, również w tym samym miejscu katoliccy duchowni oraz przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów  modlili się o pokój na świecie. Spotkanie zorganizowała Białostocka Muzułmańska Gmina Wyznaniowa pod patronatem Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Następnie od 2012  roku ze wspólnej inicjatywy władz samorządowych   i duchowieństwa modlitwa odbyła się przy Pomniku Wielokulturowości w Sokółce. Modlitwa przy pomniku odbyła się jeszcze w 2014 i 2015 roku.  W kolejnych latach wydarzenie miało miejsce również w Bohonikach, organizatorami byli Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach oraz Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku. W 2015 roku w organizację modlitwy włączyło się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Ostatnie przedsięwzięcie podjęto 30 czerwca  2017 roku w Bohonikach z inicjatywy Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, Prezesa LGD Szlak Tatarski Piotra Karola Bujwickiego oraz Przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach Macieja Szczęsnowicza. W uroczystości wzięli udział m.in. dyplomaci z państw muzułmańskich, przedstawiciele polskich władz rządowych i samorządowych, duchowieństwo, wyznawcy religii muzułmańskiej, katolickiej, prawosławnej oraz mieszkańcy.


Przedsięwzięcie SumoMasters 
Podmiot odpowiedzialny: Politechnika Białostocka

Najlepsze na świecie roboty Sumo powstają w stolicy Podlaskiego. Zespół robotyków z Białegostoku jest najlepszą drużyną na świecie startującą w międzynarodowych zawodach robotów Sumo. Dzięki znakomitym, licznym sukcesom przez cały rok 2017 SumoMasters promował województwo podlaskie. Swoją obecnością i znakomitą postawą sportową na zawodach rozgrywanych od Hiszpanii poprzez Rumunię, Litwę, Estonię, Chiny aż do świetnego wyniku w Japonii kreował pozytywny wizerunek całego regionu. Drużyna z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej stanęła w Tokio na najwyższym miejscu podium, którego nigdy wcześniej nie zdobyła żadna polska ekipa. O sukcesach białostockich robotyków informowały ogólnopolskie media, co wzmocniło tożsamość marki województwa podlaskiego.

Czym są roboty sumo? Drużyna studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w składzie: Maciej Wysocki, Krystian Chojnowski, Marek Klimowicz, Bartosz Pawłow, Piotr Wasilewski oraz Bartłomiej Łukaszuk, pod opieką dr. inż. Rafała Grądzkiego, zaprojektowała, skonstruowała i zaprogramowała autonomiczne roboty Mega Sumo: Masakrator, Speedster oraz Ace. Wspomniane roboty mają za pomocą wbudowanych czujników (bez ingerencji operatora) poprzez odpowiednio zaprogramowane taktyki, samodzielnie wykryć przeciwnika, uderzając wypchnąć go za matę i ostatecznie po wypchnięciu przeciwnika na niej pozostać. W robotach tych zastosowano zaawansowane technologie: specjalne, wytrzymałe materiały lotnicze, oryginalne algorytmy sterowania, akumulatory wykorzystujące grafen oraz wysokiej klasy sensory pozwalające szybko i dokładnie zlokalizować cel. Konieczne okazało się użycie precyzyjnie wykonanych kół (co do setnych części milimetra), odpornych na przeciążenia elektroniki, włókien węglowych oraz silników gwarantujących prędkość i przyspieszenie, które przekładają się na odpowiednią siłę uderzenia robota. Dzięki tym silnikom robot ważący 3 kg mógłby teoretycznie pociągnąć przedmiot o masie 1000 kg!


Spływ Kajakowy Bugiem „500 Kajaków”
Podmiot odpowiedzialny: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

W dniach 5–6 sierpnia 2017 roku, na rzece Bug, odbyła się V edycja Spływu Kajakowego „500 kajaków”. Był to największy spływ kajakowy w Podlasiu (i w całej Polsce). Uczestniczyło w nim 362 załogi kajakowe, w kajakach jedno i dwuosobowych oraz canoe. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 670 osób, z różnych zakątków Polski i z zagranicy. Spływ miał formę otwartą – mogli wziąć w nim udział doświadczeni kajakarze, jak i ci, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę z kajakarstwem. W V edycji imprezy przedział wiekowy uczestników był bardzo szeroki, najmłodszy uczestnik miał 4 lata, najstarszy 76.
Spływ odbył się na wyznaczonej trasie w dwóch etapach: I: Drohiczyn – Granne – 5 sierpnia, oraz II: Granne – Nur – 6 sierpnia. Organizatorzy zapewnili uczestnikom pakiet startowy, w skład którego wchodziły: kajaki, wyżywienie, opieka ratowników i instruktorów, transport sprzętu i osób oraz wieczorna biesiada.
Organizatorem spływu był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, w partnerstwie gmin Drohiczyn i Perlejewo oraz Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Kajakarstwa. Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Polski Związek Kajakowy, Polska Organizacja Turystyczna i Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Patronat Medialny sprawowali: TVP3 – oddział Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio Podlasie, Radio dla Ciebie, Magazyn Kajakowy WIOSŁO, Kraina Bugu, Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz”, Głos Węgrowa, Wrota Podlasia. Informacje o spływie ukazały się też w radiu, prasie i telewizji (m.in. w programie informacyjnym „Teleexpress”).
Spływ wpisywany jest co roku w Informator Kajakarza, Polskiego Związku Kajakowego, dzięki czemu rozpoznawalny jest nie tylko w województwie Podlaskim, ale także w całym kraju.


 36. Międzynarodowy Memoriał Szachowy imienia Ludwika Zamenhofa
Podmiot odpowiedzialny: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok

Memoriał, który rozegrany został w dniach 27-31 grudnia 2017 roku pobił kolejny rekord pod względem liczby i siły zawodników. Wzięło w nim udział 12 arcymistrzów, 11 mistrzów międzynarodowych, 14 mistrzów FIDE i 6 kandydatów na mistrza FIDE. Łącznie wystartowało 482 zawodniczek i zawodników z Polski (393), Białorusi (72), Ukrainy (6), Rosji (4), Irlandii (2), Litwy (2), Łotwy (2) i Azerebejdżanu (1).
Miłośnicy królewskiej gry spotkali się w Białymstoku po raz 36. Miejscem rozgrywek był tym razem Stadion Miejski w Białymstoku. Na żywo poczynania szachistów można było śledzić na stronie internetowej turnieju – łącznie transmitowano 90 partii.
Memoriał miał na celu popularyzację postaci Ludwika Zamenhofa (1859-1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto, poligloty, lekarza. Na jego organizację wpadł w 1979 roku Jan Górski, ówczesny prezes Okręgowego Związku Szachowego Wojewódzkiej Federacji Sportu w Białymstoku.
W tym roku można było zagrać w pięciu grupach turniejowych oraz dodatkowo w turnieju szachów błyskawicznych (wszystkie zgłoszone do oceny rankingowej FIDE). Tempo gry w grupach A, B i C wynosiło po 90 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, w grupie D – po 30 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, zaś w grupie E – po 15 minut na całą partię i dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch. Rywalizowano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Odbyły się też turnieje szachów błyskawicznych i kloca.
Wystartowało wielu utytułowanych zawodników, m.in.: GM Igor Kovalenko – dwukrotny indywidualny mistrzostw Łotwy (2013, 2014); GM Mateusz Bartel – czterokrotny indywidualny mistrz Polski (2006, 2010, 2011 i 2012), brązowy medalista (2007, 2013); GM Aleksej Aleksandrov – srebrny medalista mistrzostw Europy seniorów (2000), dwukrotny indywidualny mistrz Białorusi (1996, 2007); GM Daniel Sadzikowski – wicemistrz świata juniorów do 16 lat (2010), drużynowy mistrz Europy juniorów do 18 lat (2011, 2012); GM Tomasz Markowski – pięciokrotnie złoty (1993, 1998, 1999, 2003, 2007), srebrny (2000) i dwukrotnie brązowy medalista mistrzostw Polski (1995, 2002), reprezentant Polski na pięciu olimpiadach szachowych; GM Bartłomiej Heberla – indywidualny mistrz Polski w szachach błyskawicznych (2010), srebrny (2009), zwycięzca Memoriału Zamenhofa (2016); GM Aloyzas Kveinys – dwukrotny mistrz (2001, 2008) i wicemistrz Litwy (2003, 2015), reprezentant Litwy na ośmiu olimpiadach szachowych.


Hajnowski Blog Lokalny
Podmiot odpowiedzialny: Teresa Ozimek, teresaozimek.wordpress.com

Autorski, niezależny, literacko – publicystyczny Hajnowski Blog Lokalny. Został założony w kwietniu 2015 roku i systematycznie publikuje działa z częstotliwością 1 artykuł w tygodniu, ale też bywają częściej. Przedstawia Hajnowszczyznę i lokalną społeczność na tle wydarzeń, zwyczajów, potrzeb i talentów. Wspiera w dążeniach do samostanowienia i samodoskonalenia. Dodaje odwagi i zachęca do życia publicznego. Dzięki blogowi powstało Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum w Hajnówce, które doprowadziło do uruchomienia oddziału paliatywnego w szpitalu. Jest bez wątpienia publikatorem potrzebnym i ważnym. Wskazuje problemy, przedstawia osiągnięcia, proponuje rozwiązania w sprawach publicznych. Uczestniczy w kształtowaniu postaw, zmienia światopogląd i pokazuje zróżnicowanie świata. Wytyka błędy, ale też docenia i promuje. Jest ambasadorem regionu w kraju i poza granicami. 


Podlaskie Święto Chleba
Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 

Podlaskie Święto Chleba to impreza popularyzująca zanikające zwyczaje agrarne i chrześcijańskie, pokazuje lub przypomina widzom pracę dawnych maszyn rolniczych oraz tradycje związane z życiem i pożywieniem w dawnym gospodarstwie domowym. Plenerowa impreza w ciechanowieckim skansenie to niezwykle atrakcyjna forma prezentacji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, które zniknęło już bezpowrotnie z życia podlaskiej wsi. Muzeum Rolnictwa, jako instytucja kultury o profilu zainteresowań przede wszystkim związanym z życiem na dawnej wsi podlaskiej, pracy w gospodarstwie domowym i historii rolnictwa, jest miejscem, które jak żadne inne, prezentuje te tradycje w otoczeniu żywej XIX wiecznej wsi podlaskiej. Dzięki organizowaniu tego wydarzenia, swoją działalność naukowo-badawczą prezentuje szerokiej publiczności. Ożywia tradycje, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z historią regionu. Muzeum prezentuje i kultywuje zwyczaje w pierwotnej, nieskażonej nowoczesnością formie.
Podlaskie Święto Chleba ma długą historię i już swoją własną tradycję, znaną od siedemnastu lat. Impreza ta jest rozpoznawalną marką w Polsce oraz niezapomnianą podróżą do przeszłości. Poprzez interakcję turysta spotyka się tradycją podlaskiej wsi oraz jakże ważnych w życiu świąt związanych z rokiem obrzędowym i kalendarzem chrześcijańskim. Święta obchodzone w sierpniu obrazują dwie szczególnie ważne cechy dla Polaków – gorliwą religijność i żarliwy patriotyzm. Podczas Podlaskiego Święta Chleba prezentowane są tradycje związane ze Świętem Matki Boskiej Zielnej, dniem Świętego Rocha oraz z pracą w polu. Wydarzenie rozpoczyna uroczysta Msza Święta, po której bryczkami w uroczystym korowodzie przejeżdżają do muzeum goście. Korowód prowadzi zabytkowy wóz drabiniasty z gospodarzami, którzy wiozą tradycyjny wieniec dożynkowy. Parada kilkudziesięciu unikatowych, zabytkowych ciągników otwiera imprezę w muzeum. Nazwa miesiąca sierpnia pochodzi od sierpa, a ten związany jest ze żniwami – bardzo ważnym wydarzeniem w życiu chłopów. Żniwa to wielki symboliczny rytuał, nie tylko ciężka praca.
Polacy uchodzą za naród lubiący świętować, przywiązany do tradycji, ceniący dawne obyczaje, dlatego kultywowanie i podtrzymywanie pięknych tradycji ludowych, to najlepsza forma nauki historii, historii regionu, a poprzez to również patriotyzmu.


Międzynarodowe Rowerowe Maratony Kresowe MTB
Podmiot odpowiedzialny: Fundacja „Maratony Kresowe”

Międzynarodowe Maratony Kresowe MTB jest to organizowany od 2009 roku cykl imprez rowerowych dla wszystkich: od przedszkolaków do weteranów 70+. W sezonie 2017 w piętnastu wyścigach wystartowało ogółem 6729 zawodników. Podlaski cykl imprez rowerowych należy do największych w Polsce. W ciągu dziewięciu sezonów odbyło się 105 imprez. Większość Maratonów Kresowych odbywa się w Województwie Podlaskim, ale są one także „eksportowane” do sąsiednich województw Polski Wschodniej: lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, a także poza granice Polski na obszar dawnych Kresów na Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę. Wyścig na Litwie, w podwileńskim Niemenczynie jest organizowany wspólnie z polskim samorządem Rejonu Wileńskiego. Impreza na Białorusi odbywa się w Sopoćkiniach nad Kanałem Augustowskim, gdzie Polacy także stanowią większość mieszkańców. W Maratonach Kresowych biorą udział zarówno zawodnicy trenujący kolarstwo (np. Magdalena Sadłecka – wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w kolarstwie górskim oraz złote medalistki paraolimpiad: Białorusinka Alena Drazdowa oraz Aleksandra Tecław), jak i amatorzy, którzy traktują jazdę na rowerze rekreacyjnie. Wśród nich była m.in. aktorka Joanna Jabłczyńska. Najmłodszy uczestnik miał niecałe 3 lata, najstarszy 78! Ideą Maratonów Kresowych jest szerzenie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych: od przedszkolaków do weteranów. Zawodnicy mają cztery dystanse do wyboru: Mikro (dla przedszkolaków), Mini (dzieci i młodzież), Półmaraton i Maraton. Na imprezach z cyklu Maratony Kresowe następuje takżę integracja wielokulturowa. W zawodach biorą regularnie udział zawodnicy z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Łotwy, a nawet z Francji. Hasło Maratonów Kresowych „Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń” zostało zapisane w trzech językach: „Pasja – Varžybos – Дружбa”. Najlepszymi zawodnikami w sezonie 2017 w Maratonie byli Mistrz Litwy w kolarstwie górskim Sarunas Pacevicius oraz wicemistrzyni tego kraju Sylvija Latozaite, w Półmaratonie: Jolanta Myć (Biała Podlaska) i Piotr Krysiewicz (Białystok). Od trzech lat na Maratonach Kresowych funkcjonują dwie wyjątkowe strefy dla zawodników i kibiców: animacyjna i dietetyczno – zdrowotna. Pierwsza jest adresowana przede wszystkim do najmłodszych uczestników, aby mogli spędzić czas twórczo przy dobrej zabawie. Strefa dietetyczno – zdrowotna realizowana ze specjalistami z Centrum Dietetyki Stosowanej propaguje zdrowe formy odżywiania się i profilaktyki. 


Podlaskie Śniadanie Mistrzów
Podmiot odpowiedzialny: Joanna Kozłowska i Rafał Dowgiert, Nieformalny Zespół Proste Historie

Podlaskie Śniadanie Mistrzów to plenerowy piknik kulinarny, odbywający się latem w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku od 2015 roku. Swoim klimatem przyciąga tłumy osób w każdym wieku. Podczas wydarzenia można spróbować dań najlepszych restauracji, słodkich wypieków, wspaniałej kawy oraz kupić produkty regionalne z których słynie województwo podlaskie. Przygotowana jest też specjalna oferta produktów bezglutenowych, wegańskich, oraz w wersji FIT. Niepowtarzalny, sielski klimat tworzy przede wszystkim piękne otoczenie parku, ale też delikatna muzyka w tle, strefa wypoczynku z leżakami, oraz specjalny kącik zabaw i edukacji dla dzieci. Wydarzenie promuje dziedzictwo i bogactwo kulinarne regionu w najlepszym wydaniu, nie tylko te tradycyjne, ale i te zgodne z najnowszymi trendami kulinarnymi. Podlaskie Śniadanie Mistrzów jest imprezą otwartą dla wszystkich, wstęp na jej teren jest bezpłatny, ale – tak jak w restauracjach – za dania się płaci, choć pojawią się też darmowe degustacje. Pozostałe atrakcje są jak najbardziej darmowe. Zapraszamy osoby w każdym wieku, z dziećmi (specjalnie przygotowany dla nich kącik z grami i zabawami plenerowymi oraz animacje: bańki mydlane, malowanie buziek, megatwister itd.), przyjaciółmi i czworonogami. W parku wyznaczamy też specjalne miejsca dla psiaków ze Schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Impreza ma charakter piknikowy – w parku będą rozstawione leżaki i inne siedziska.
Impreza z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie zarówno gości jak i mediów ogólnokrajowych. Aby sprostać oczekiwaniom wystawców, ale przede wszystkim mieszkańców regionu oraz turystów, w tym roku odbędą się aż trzy edycje.


Festiwal Kultury Tatarskiej
Podmiot odpowiedzialny: Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 

Festiwal Kultury Tatarskiej jest wydarzeniem o charakterze festynu skierowanym do miłośników koni oraz historii. Połączenie widowiskowej rywalizacji sportowej z atrakcjami o charakterze artystycznym i kulturalnym zapewnia bardzo szerokie grono odbiorców, a klimat pikniku sprzyja wizytom całych rodzin, które spędzą czas poznając zarówno tradycje kulturalne, jak i militarne mniejszości tatarskiej.
Przez wieki od 1397 r. na terenie Litwy, a następnie Polski, osiedlali się wojownicy z euroazjatyckich stepów. W zamian za ziemię, miejsce do zamieszkania, wystawiali świetnie wyszkolone i bitne oddziały.
Charakterystyczny dla Tatarów typ lekkiej kawalerii, sposób walki i uzbrojenie z czasem stały się powszechne również w Polsce i na Litwie, a służący „po tatarsku” towarzysze, tworzyli jedną z podstawowych formacji ułańskich.
Tatarzy osiedlający się na ziemiach polskich przynosili ze sobą swoje tradycje i zwyczaje, które w dużej mierze do dziś dzień są kultywowane przez polskich Tatarów.
Cyklicznie organizowany FESTIWAL KULTURY TATARSKIEJ stał się zarówno sposobem pielęgnowania tradycyjnych umiejętności oraz kultury, a jednocześnie ukazuje, jak wiele wzajemnych korzyści może wnosić przenikanie się kultur.
FESTIWAL KULTURY TATARSKIEJ ma charakter sportowo-kulturalny, co bez wątpienia wpisuje się w kalendarz ciekawych imprez na terenie województwa podlaskiego, a przy tym jest doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny.
W trakcie Festiwalu, poza widowiskowymi występami jeźdźców konnych, organizowane są liczne atrakcje dla publiczności, takie jak występy zespołów tanecznych prezentujących tradycyjne tańce i pieśni tatarskie, warsztaty kulinarne, łucznicze, szermiercze, garbarskie, stoiska rękodzielnicze wraz z potrawami tatarskimi i regionalnymi, przejażdżki konne dla najmłodszych, pokazy sokolnictwa.


Międzynarodowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego 
Podmiot odpowiedzialny: Powiat Łomżyński oraz Łomżyńskie Forum Samorządowe

Międzynarodowe Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego odbyło się w dniach 19-20.10.2017 roku w auli PWSiP w Łomży oraz na terenie Subregionu Łomżyńskiego. Udział w Forum wzięło ponad 250 osób, w tym 60 przedstawicieli samorządu i biznesu z 7 krajów: Niemiec, Łotwy, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Włoch, Serbii a także przedsiębiorcy z subregionu łomżyńskiego, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, reprezentanci władz województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz uczniowie i studenci. Forum było pierwszym spotkaniem środowiska przedsiębiorców, samorządów, administracji rządowej, które prezentuje wizję rozwoju i oblicza innowacyjności w Subregionie Łomżyńskim. Według raportów za 2015 i 2016 rok, o sytuacji mikro i małych firm, przedsiębiorstwa naszego Subregionu są liderami województwa podlaskiego w zakresie wprowadzanych innowacji. Powoduje to, rosnące zainteresowanie współpracą ze strony partnerów z kraju i Europy. Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego to pierwsze w tej części województwa podlaskiego wydarzenie o charakterze gospodarczym, które miało przede wszystkim na celu budowanie marki Subregionu w Polsce i świecie. 


 Czwartkowe Spotkania Social Media
Podmiot odpowiedzialny: Białostockie Czwartki Social Media 

 W Białymstoku Czwartkowe Spotkania Social Media odbywają się od maja 2012 roku. Wśród uczestników znajdziemy zarówno studentów szukających inspiracji do dalszego rozwoju, właścicieli firm poszukujących nowych trendów marketingowych lub potencjalnych pracowników, jak i pasjonatów mediów społecznościowych. Każde spotkanie składa się z 2-3 wystąpień trwających 15-20 minut. Jako organizatorzy dokładamy wszelkich starań, aby zapraszać ciekawych ludzi z bogatym doświadczeniem w branży, znanych specjalistów, praktyków w dziedzinie social media, marketingu, blogosfery i dziedzin pokrewnych. Stawiamy także na rynek lokalny, zapraszając osoby zajmujące się PR i Social Media w niewielkich białostockich firmach. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbywa się cześć typowo integracyjna. Jest to szansa na zawarcie nowych znajomości, zadanie pytań występującym prelegentom, wymiana doświadczeń i długie rozmowy. Wiele z tych spotkań zaowocowało wspólnymi projektami, współpracą oraz wieloletnimi przyjaźniami. Spotkania mają luźną formułę, dlatego znajdują wielu zwolenników. Wstęp jest zawsze darmowy. Zainteresowanie cyklicznymi wydarzeniami z możliwością uzyskania sporej dawki wiedzy rośnie z miesiąca na miesiąc. Stale rosnąca liczba uczestników naszych spotkań motywuje do działania i ciągłego rozwoju. Duży nacisk kładziemy na promocję Podlasia i podlaskich marek. Do tej pory z lokalnych firm na scenie czwartków wystąpiły m.in. takie osoby jak: Paweł Tadejko (Politechnika Białostocka), Urszula Trzeszczkowska (Marko), Paweł Paszkowski (bdsklep.pl), Marcin Janczewski (drtusz.pl), Piotr Morko (Lowlanders Białystok), Paweł Stempniak (WhiteBits), Joanna Niemyjska (Zielona Linia), Krzysztof Szubzda. Zapraszamy także największe nazwiska ze świata marketingu i social media z całej Polski. W ubiegłym roku wystąpili u nas m.in. Andrzej Ogonowski (SMSAPI), Kamil Kozieł (PrezArt), Hubert Tworkowski, Michał Wieczorek (Sotrender), Monika Czaplicka (Wobuzz), Paweł Sala (FreshMail), Michał Górecki (Koszulkowo). W tym roku mamy zaplanowane wydarzenia z udziałem m.in.: Paweł Tkaczyk (Midea), Michał Sadowski (Brand24), Michał Sławiński (K2 Internet). Są to najbardziej znani specjaliści w branży, rozpoznawalni w całej Polsce.


Łomżyńskie Anioły Biznesu
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miejski w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 

W roku 2017 po raz pierwszy odbył się konkurs gospodarczy pn Łomżyńskie Anioły Biznesu. Konkurs organizowany przez Miasto Łomża, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dedykowany jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Intencją organizatorów jest aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club oraz patronatem medialnym przez TVP3 Białystok. Konkurs rozpoczął się 1 września 2017 r.  Nabór wniosków trwał do 30 września 2017 r. Konkurs zakończył się uroczystą Galą w dniu 22 listopada 2017 podczas której wręczone zostały nagrody laureatom. Nagroda została przyznana w 6 kategoriach: Firm Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. W konkursie złożonych zostało 136 wniosków. Udział w konkursie wzięło 36 podmiotów,  9 podmiotów złożyło ankiety w więcej niż 1 kategorii.  Na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. Kapituła składająca się z 11 przedstawicieli organizatorów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, Społecznego Forum Gospodarczego, przedsiębiorców wyłoniła laureatów. W roku 2018 planowana jest druga edycja konkursu, a w latach kolejnych następne. Pierwsza edycja konkursu pokazała, że wydarzenie ma duży potencjał rozwojowy i przyczynia się do promocji zarówno Ziemi Łomżyńskiej jak i całego województwa. Wydarzenie promowane było przez Business Centre Club, a relacja z gali została pokazana w ogólnej sieci telewizji regionalnych. 


Wystawa Leona Tarasewicza 
Podmiot odpowiedzialny: Galeria Arsenał – miejska instytucja kultury, Akademia Supraska/Fundacja OIKONOMOS  

Wystawa malarstwa Leona Tarasewicza w Akademii Supraskiej miała miejsce w dniach 04.08 -15.09.2017 r. Kurator: Magdalena Godlewska-Siwerska. Leon Tarasewicz mniej więcej raz na dziesięć lat prezentuje swoją twórczość w białostockiej Galerii Arsenał. Za każdym razem przyciąga uwagę publiczności – ciekawej, jaką konwencję złamie tym razem, czym nas zaskoczy i wytrąci z poczucia, że wszystko już wiemy o malarstwie. Jego twórczość stale ewoluuje w poszukiwaniu środków wyrazu najbardziej odpowiednich do opisania świata. Maluje na ścianach galerii, tworzy wielkie budowle rozpierane farbą od środka, jakby obraz się wylewał przez szczeliny konstrukcji, wreszcie pokrywa farbą podłogę Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji. Ostatnia, monumentalna i niezwykle poruszająca realizacja miała miejsce w przestrzeni pochodzącego z XIII w. kościoła gotyckiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Elblągu (obecnie siedziba Galerii EL). Artysta stworzył gigantycznych rozmiarów łódź wypełnioną po brzegi farbą. Łódź wbija się w absydę – a może jednak wynurza się i daje nadzieję na ocalenie?
Artysta często w dyskusjach podkreśla, że sztuka jest przede wszystkim funkcją intelektu. Swoje budzenie się do sztuki przypisuje malarstwu, z którym miał kontakt od dziecka podczas nabożeństw w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Autorem tamtejszych polichromii był Adam Stalony-Dobrzański, któremu asystował Jerzy Nowosielski.
Dotychczasowa twórczość Tarasewicza była niezwykle sensualna, ekspresyjna, materialna. Trudno było oprzeć się chęci dotknięcia obrazu. W Akademii Supraskiej artysta pokazał nowe obrazy, o zupełnie innej strukturze niż ta, do której nas przyzwyczaił. Zbudowane ze światła, a więc pozbawione tej materialnej cechy malarstwa, jaką jest farba z jej fakturą i chropowatością. Już nie możemy ich dotknąć, by wzmocnić przeżycie estetyczne. Te obrazy można poczuć tylko przez dotyk oka.


Karnawał Dance Fest
Podmiot odpowiedzialny: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Karnawał Dance Fest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez tanecznych w Polsce, oraz największy przegląd zespołów tanecznych w regionie, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku nieprzerwanie od 26 lat. Wydarzenie to od lat niezmiennie stoi na bardzo wysokim poziomie, co jest potwierdzane zarówno przez uczestników (zespoły z całej Polski), jak i jurorów – wybitne osobowości taneczne. Co roku dostosowujemy imprezę do potrzeb dynamicznie rozwijających się dziedzin tańca i zapraszamy do Białegostoku najlepsze formacje oraz szkoły tańca z całej Polski. Za sprawą imprezy przyjeżdżają na Podlasie setki tancerzy z całego kraju – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach. Dokładamy wszelkich starań, by w jury zasiadały znane i lubiane osobowości tanecznego świata. Podczas imprezy zgłoszone zespoły najpierw prezentują się podczas eliminacji, a później najlepsze formacje podczas Koncertu Galowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W ramach imprezy odbywają się również warsztaty taneczne, a dla samych uczestników przewidziano wiele atrakcji. Karnawał Dance Fest to niebanalne widowisko artystyczne wyszukane choreografie, zróżnicowana muzyka, barwne stroje i przede wszystkim ogromna radość i entuzjazm samych uczestników, którzy świetnie się bawią i integrują poprzez taniec, bez względu na swój wiek.
Zawody taneczne są doskonałą okazją do promocji Białegostoku, miasta słynącego z tańca i dobrych szkół tanecznych.
Impreza odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. 


UP TO DATE FESTIVAL
Podmiot odpowiedzialny: Pogotowie Kulturalno Społeczne 

W ciągu 8 lat z lokalnej imprezy festiwal Up To Date stał się przedsięwzięciem międzynarodowym, unikatowym w skali nie tylko kraju, ale i Europy. Od kilku lat figuruje w gronie najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych i wygrywa starcia w rankingach z wielokrotnie większymi i uznanymi konkurentami i stał się kulturalną i promocyjną wizytówką Województwa. Jest interdyscyplinarnym wydarzeniem o szerokim kontekście kulturowym. Różnorodne, czerpiące z wielu źródeł formy muzyczne spotykają się w programie dla równie zróżnicowanej publiczności przyciąganej angażującą promocją i akcjami społecznymi. Program artystyczny od samego początku prezentuje i propaguje nowoczesną muzykę elektroniczną oraz łączy ją z elementami muzyki symfonicznej i klasyki. Festiwal konsekwentnie rozwija udział sztuk wizualnych w programie (instalacje, wystawy, murale czy inne nowoczesne formy wyrazu). Poprzez propagowanie sztuki wysokiej, ambitnych estetycznie dzieł kulturalnych i liczne wizyty w szkołach i na uczelniach pełni tym samym funkcję edukacyjną. 


Wizyta Mikołaja w Białymstoku Przedsiębiorcy Dzieciom
Podmiot odpowiedzialny: Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

Na zaproszenie Konsula Honorowego Republiki Finlandii już po raz piąty do Białegostoku zawitał najprawdziwszy Joulupukki – Św. Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii. Wydarzenie odbyło się 3 grudnia 2017 r.  i organizowane było pod nazwą ,,Przedsiębiorcy dzieciom”. Jak co roku tą wizytą chcieliśmy sprawić odrobinę radości dzieciom, które na co dzień mają jej trochę mniej. W ubiegłym  roku naszą akcją chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na dzieci korzystające ze Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego czyli tzw. świetlic socjoterapeutycznych. Program takich świetlic jest skierowany do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających liczne problemy emocjonalne oraz deficyty rozwojowe. W ich domach często obecne są alkohol i narkotyki. W wyniku tego dzieci już od najmłodszych lat stykają się z wulgarnym słownictwem, rękoczynami i bójkami. Rodzice często stosują wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną, zachowując w ten sposób pozorną kontrolę nad ich wychowaniem. W rzeczywistości dzieci te są pozostawione same sobie. Nie znajdując akceptacji w domach rodzinnych szukają zrozumienia w nieformalnych grupach rówieśniczych, które w większości przypadków swoje istnienie opierają na używkach, bójkach, kradzieżach i zastraszaniu młodszych kolegów. Docierając do nich w ten wyjątkowy dzień chcieliśmy im pokazać, że gdzieś obok, poza ich środowiskiem funkcjonuje inny, normalny świat, w którym miłość i bezwarunkowa akceptacja są powszechnie obowiązującymi wartościami. Jak co roku, nie zapomnieliśmy także o naszych stałych protegowanych – małych pacjentach z oddziału Onkologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, podopiecznych Fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Białostockie Hospicjum dla Dzieci oraz o dzieciach z różnym stopniem upośledzenia i niepełnosprawności ruchowej będących pod opieką Fundacji „Rodziny Czarneckich”. Tego dnia, dzięki zaangażowaniu Podlaskich Przedsiębiorców, łącznie ponad 700 dzieci miało niepowtarzalną okazję bezpośredniego spotkania z Mikołajem, otrzymania od niego prezentu oraz uczestniczenia w przygotowanym dla nich przedstawieniu. W akcję ponownie włączyli się studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku, którzy wystawili specjalny, bożonarodzeniowy spektakl skierowany do dla wychowanków domów dziecka, na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.  


Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” z Brańska, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowroinki” z Brańska, Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku

„PODLASKIE SPOTKANIA ” są miejscem wspólnej zabawy, w czasie której zapoznać się można z bogactwem kultury i tradycji ludowej naszego regionu i kraju, a także zobaczyć  folklor innych narodów i krajów. W festiwalu biorą udział zespoły folklorystyczne, kapele ludowe i zespoły śpiewacze. Przez dwanaście lat organizowania festiwalu gościły zespoły z różnych stron świata: Republiki Czeskiej, Słowacji, Francji, Szwecji, Ukrainy, Grecji, Bułgarii, Turcji , Białorusi, Cypru, Łotwy, Węgier, Słowenii, Belgii, Holandii, Gruzji, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Uzbekistanu, z Włoch – Sardynia i Sycylia, Hiszpanii, Estonii, Meksyku, Brazylii, Rumunii, Tajwanu, Peru, USA, Macedoni, USA, Martyniki. „Podlaskie Spotkania” to również okazja do zaprezentowania się naszych podlaskich zespołów – Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” współorganizującego festiwal, czy grup uprawiających różne formy artystyczne oraz zespołów z innych regionów Polski. Festiwal adresowany jest dla wszystkich miłośników folkloru i tradycji. Na festiwalu uczestnicy uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jednocześnie jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie. W trakcie trwania festiwalu podczas koncertów zespoły prowadzą kiermasze sztuki ludowej , rzemiosła artystycznego i kuchni regionalnej wyrobów charakterystycznych dla własnego kraju i regionu. Kiermasz odbywa się na przygotowanych przez organizatorów stoiskach. Program Festiwalu obejmuje koncerty w kilku podlaskich miastach festiwalowych, zabawy, korowody zespołów ulicami miast, wspólne wycieczki – zapewniające artystom występującym możliwość wypoczynku oraz poznania pięknej podlaskiej ziemi.


Festiwal literacki „Na pograniczu kultur”
Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Sąsiedzi 

Fundacja Sąsiedzi od 2010 roku prowadzi działalność, która w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego województwa podlaskiego, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji województwa w kraju i za  granicą. Organizowany przez Fundację Sąsiedzi  Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” od wielu lat promuje i upowszechnia literaturę i czytelnictwo w województwie podlaskim, a także przyczynia się do popularyzacji twórczości autorów związanych z regionem oraz promocji publikacji wydanych w województwie podlaskim. Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” w Białymstoku to największa impreza poświęcona literaturze i czytelnictwu w Polsce północno-wschodniej.  To jedyna, dlatego tak ważna, ogólnodostępna i ponadpokoleniowa impreza w województwie podlaskim skierowana do wszystkich jego mieszkańców. Festiwal literacki to przede wszystkim wydarzenie o charakterze edukacyjnym, wynikające z potrzeby kształcenia nawyków potrzeby sięgania po książkę i świadomego jej wyboru, dlatego szczególny nacisk kładą organizatorzy na promocję literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Festiwal literacki  to szeroki wachlarz działań skierowanych zarówno do najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców województwa m.in. warsztaty literackie, warsztaty pisania, gry i zabawy edukacyjne, bezpośrednie spotkania z autorami, prezentacje nowości wydawniczych, wystawy. To impreza integrująca wszystkie środowiska, ponad podziałami, podczas której dzięki bogatej ofercie programowej każdy znajdzie coś dla siebie.  Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” stał się rozpoznawalną marką województwa podlaskiego, wydarzeniem znanym i cenionym w Polsce, od wielu lat skutecznie promującym region.


Kościół Uliczny Białystok
Podmiot odpowiedzialny: Anna Rydzewska, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Chrystusowy

 Kościół Uliczny jest inicjatywą obejmującą swym zasięgiem całą Polskę, pierwszy powstał w Warszawie, potem kolejne w innych miastach. W Białymstoku jest obecny od 9 maja 2015 roku, kiedy to odbyło się pierwsze nabożeństwo na rogu ulic Sienkiewicza i Białówny. Od tamtego dnia w każdy czwartek o godzinie 18:30 odbywają się spotkania, w trakcie których rozdawana jest gorąca zupa dla osób bezdomnych i ubogich. Korzysta z tego co tydzień ponad 100 osób. W miarę możliwości udzielana jest też pomoc materialna innego typu oraz pomoc psychologiczna, socjalna czy duszpasterska. Kościół Uliczny w Białymstoku jest inicjatywą, która jednoczy środowisko wspólnot ewangelikalnych. Nabożeństwa są prowadzone i finansowane przez zbory zielonoświątkowe, baptystyczne i inne. Ale udział biorą również katolicy czy prawosławni. Głównymi celami przyświecającymi powstaniu tej inicjatywy były m.in. potrzeba mówienia o Jezusie Chrystusie i cudach, których dokonuje współcześnie, chęć popularyzacji lektury Pisma Świętego, które jest jedynym pewnym źródłem wiedzy o Nim, oraz przekonanie o konieczności udzielania przez Kościół pomocy osobom potrzebującym (szczególnie bezdomnym, ubogim). Spotkania odbywają się na ulicy niezależnie od warunków atmosferycznych,. Wynika to z przekonania, że kościół to nie budynek, ale wspólnota ludzi wierzących. Jest to kościół bez ścian i drzwi, ale za to z największym dachem na świecie (który czasem przecieka). Wielu ludzi zadaje sobie pytanie czemu jest tyle zła na świecie, czemu Bóg nic z tym nie robi? Nie wiedzą jednak, że Bóg zrobił już wszystko, żeby ten świat naprawić. Wysłał Jezusa, żeby odkupił ludzi, żeby stworzył im możliwość do przemiany wewnętrznej, która pojawia się gdy ktoś w Niego uwierzy. Gdyby wszyscy ludzie na świecie zachowywali się zgodnie ze słowami Jezusa, jesteśmy pewni, że nie byłoby żadnego zła na świecie. Jezus powiedział, żeby zwyciężać zło dobrem, więc staramy się to robić na miarę swoich możliwości i to nie tylko w czwartki. Często zmagamy się z przeciwnościami, ale nie przestajemy dobrym słowem czy gestem inspirować innych, żeby zmieniali rzeczywistość zaczynając od siebie samych. 


www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl
Podmiot odpowiedzialny: www.i.Bialowieza.pl www.PuszczaBialowieskaTV.pl Fundacja Instytut Białowieski 

Festiwal zrealizowany 27.08.2016 r. jako jedno-dniowy w Amfiteatrze w Starym Dworze, gmina Narewka, nad Zalewem Siemianówka – relacja filmowa na stronie www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl. Docelowo trwający całe wakacje, 60 dni, w lipcu i sierpniu. Do organizacji następnych edycji zapraszamy sponsorów, widzów, zespoły, kluby, organizatorów, instytucje kultury. Cały obszar Puszczy Białowieskiej powinien być chroniony jako Park Narodowy, i promowany jako największa atrakcja turystyczna Polski, Białowieżę odwiedza około 200 tysięcy turystów rocznie, podczas gdy na przykład Zakopane 1,5 miliona turystów rocznie, a obóz koncentracyjnym Oświęcim 2 miliony turystów rocznie. 85% Polaków jest przeciwko wycince i za ochroną Puszczy Białowieskiej. By pokazać że zależy nam na poprawie jakości życia lokalnej społeczności, trzeba ponownie uruchomić zaniedbaną linię kolejową Białowieża – Hajnówka, by znowu jeździły pociągi Warszawa – Hajnówka – Białowieża, by turyści (szczególnie zagraniczni) mogli tu dojechać pociągiem np. wprost z lotniska w Warszawie. a nie tylko samochodami, trzeba poszerzyć obszar Parku Narodowego, by turyści zwiedzali nie tylko samą Białowieżę, ale i okolice np. Hajnówkę, Narewkę, zalew Siemianówka itp. Cele to współpraca transgraniczna, rozwój regionu poprzez m.in. promocję turystyki, ekologię ochronę przyrody, poszerzenie Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz zapobieganie emigracji młodzieży, lepsza jakość życia. Cały obszar Puszczy Białowieskiej powinien być chroniony jako Park Narodowy, i promowany jako największa atrakcja turystyczna Polski, a nie wycinana, jak barbarzyństwem i głupotą byłoby przekształcić np. Zakopane w kamieniołomy zamiast rozwoju turystyki.


PKO Białystok Półmaraton
Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Białystok Biega

PKO Białystok Półmaraton – największa impreza sportowa wschodniej Polski. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Głosami biegaczy, w plebiscycie portalu maratonypolskie.pl, białostocki półmaraton został wybrany Najlepszym Półmaratonem w Polsce. Jest jednym z 10 biegów zaliczanych do Korony Polskich Półmaratonów, a Europejska Federacja Lekkoatletyczna przyznała białostockiej imprezie 5 gwiazdek za najwyższy poziom organizacyjny. PKO Białystok Półmaraton jest wizytówką naszego regionu. W 2017 roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 4100 zawodników. Ponad 60% uczestników stanowią goście spoza województwa Podlaskiego. Dodając do tej liczby kibiców, rodziny biegaczy, znajomych, śmiało możemy powiedzieć, że na białostockie wydarzenie przyjeżdża kilka tysięcy gości z całej Polski i zagranicy. Warto wspomnieć, iż odwiedzili nas biegacze z 16 krajów! W ramach wydarzenia odbywają się również biegi dla dzieci. Zachęcanie najmłodszych do aktywności jest niemal naszym obowiązkiem. Robimy to skutecznie, o czym świadczy rosnąca frekwencja. W 2017 na starcie stanęło 900 dzieci w wieku 2-14 lat. Białystok Półmaraton to nie tylko bieg główny na dystansie 21 km, to również biegi towarzyszące – na 5 km oraz wspomniane biegi dla dzieci. Dzień wcześniej odbywa się także Bieg Śniadaniowy, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na poziom zaawansowania, ponieważ odbywa się w formie happeningowej. Majowe wydarzenie to zachęcenie ludzi w różnym wieku do udziału w wolontariacie. W czasie biegowego weekendu pomaga nam ponad 400 wolontariuszy. PKO Białystok Półmaraton to ogromne przedsięwzięcie. To cały weekend biegowego święta. Sympatycy biegania bardzo często przyjeżdżają do stolicy Podlasia już w piątek. W sobotę biorą udział w Biegu Śniadaniowym. Mają czas na zwiedzenie miasta czy okolic. Po południu startują dzieci. W niedzielę odbywa się bieg główny. Kilka tysięcy biegaczy, kilka tysięcy kibiców na trasie, kilkuset wolontariuszy i goście z całej Polski i zagranicy. Tak w dużym skrócie można opisać białostocki półmaraton. To wielkie święto sportu, aktywności, ale też otwartości i radości. Pokazuje Białystok i Podlasie z bardzo pozytywnej strony. Takie emocje i doświadczenie, jakie zapewniamy gościom nas odwiedzającym trudno byłoby przekazać nawet w najdroższej kampanii promocyjnej województwa.


Polish Open Kaliber 2017″ – międzynarodowe zawody strzeleckie 
Podmiot odpowiedzialny: Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber”

Zawody „Polish Open Kaliber” to międzynarodowe zawody strzeleckie, które wpisały się już na stałe w kalendarz imprez sportowych rozgrywanych w Białymstoku. W 2017 roku rozegrane zostały po raz osiemnasty. Ewoluowały od skromnych zawodów przeprowadzonych w piwnicy szkoły, do ogromnej imprezy rozgrywanej równocześnie na dwóch halach Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. W drugiej edycji nagrodą główną był rower, a teraz po raz 11-ty do wygrania był samochód osobowy. Zmieniają się samochody, zmieniają się też ci, którym udało się nimi wyjechać. Zwycięzcami byli już Białorusini, Ukraińcy, Rosjanka, Polacy. Tylko naszej Olimpijce – Renacie Mauer-Różańskiej ta sztuka udała się dwa razy z rzędu. Ale nie tylko po auto przyjeżdżają do Białegostoku zawodnicy z kilkudziesięciu klubów polskich i kilkunastu krajów świata. W ubiegłym roku gościliśmy u siebie prawie dwustu zawodników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Francji. W poprzednich latach mieliśmy też gości z Anglii, Szwecji, Węgier, Serbii, Czech, Armenii, Malezji i Izraela czy Sri Lanki.
Ogółem w zawodach wzięło udział 465 zawodników, a ilość chętnych była jeszcze większa. Każdy z uczestników startował dwa razy, rozgrywane były finały olimpijskie, a poziom sportowy był jak zawsze bardzo wysoki. Żadna inna impreza strzelecka organizowana w Polsce nie może poszczycić się tak silną, międzynarodową obsadą. Gościliśmy m.in. 10 Mistrzów Olimpijskich – z Ukrainy, Białorusi, Finlandii i Polski, którzy zostali specjalnie uhonorowani na scenie podczas Superfinału zawodów. Zawody są świetną promocją miasta Białegostoku i Podlasia. Stały się już symbolem profesjonalnie zorganizowanej imprezy sportowej, która przyciąga do nas kolejnych zawodników z egzotycznych krajów. Podczas szeroko zakrojonej promocji, którą prowadzimy na różnych międzynarodowych zawodach niektórzy dowiadują się dopiero gdzie leży Białystok, i że warto do nas przyjechać. Miła atmosfera panująca na zawodach, duża ilość wolontariuszy – młodych i starszych zawodników i ich rodziców sprawia, że wszyscy chętnie do nas wracają. Wspominają potem Podlasie jako rejon bardzo przyjaźnie nastawionych i „pozytywnie zakręconych” ludzi.


„Szlak Turystyczny Kanału Augustowskiego” – drugie życie kanału 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” w Augustowie 

„Szlak Turystyczny Kanału Augustowskiego” – drugie życie kanału
Kanał Augustowski to nasz Pomnik Historii. Jeden z najwspanialszych i najbardziej cennych na Podlasiu. Unikatowy w skali światowej. To również jedna z potencjalnych, największych atrakcji turystycznych naszego województwa, leczy dziś jeszcze niedocenionych w swojej podstawowej, turystycznej i rekreacyjnej funkcji.
W lutym 2017 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” w Augustowie, wspierane motywacyjnie przez patronat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Euroregionu „Niemen”, Starostwa Powiatu i Urzędu Miasta Augustów zwróciło się z prośbą do Pana prof. dr hab. inż. arch. Jerzego Uścinowicza, kierownika Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, o podjęcie prac naukowo-badawczych i projektowych, zmierzających do powstania Szlaku Turystycznego Kanału Augustowskiego.
Przedmiotem prac była zintegrowana wizja sekwencji stanic i przystani wodnych lokowanych przy Kanale. Spełniać miała zarówno podstawowe, jak i rozbudowane potrzeby: turystyczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe, różne w skali, zależnie od potrzeb i miejsc ulokowania. Miała to być architektura Augustowskiego Kanału – z niego wyrosła i dla niego, na miarę naszych czasów – służebna. Zbudowana na różnych, „tutejszych” wartościach kulturowych i przyrodniczych regionu, wywiedziona „z wody i lasu”, z architektury naszych miast i wsi. Odwołująca się do wartości dawnych i cywilizacyjnie otwarta na przyszłość. Architektura zbudowana w jej silnym związku z regionem, wywiedziona z jego wartości kultur lokalnych, jak i zbudowana na wartościach uniwersalnych, otwarta na pogranicze kultury polskiej, białoruskiej, rosyjskiej i litewskiej, łotewskiej. Międzynarodowego pogranicza narodów i ich kultur, które łączy. Miała to być jedyna i niepowtarzalna nigdzie indziej architektura Kanału, łączącego przyrodę i kulturę wszystkich krajów sąsiedzkich. Łącząca symbolicznie wszystkich ludzi.


Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Festiwal jest unikatowym wydarzeniem kulturalnym w skali Podlasia prezentującym sztukę wizualną tworzoną specjalnie na jego potrzeby. Jego sednem jest tworzenie nowych, innowacyjnych form i działań artystycznych i twórczych, które łączą się w spójny program artystyczny. Ideą festiwalu jest prezentowanie sztuki wizualnej nigdy wcześniej niewidzianej na Podlasiu. Prezentujemy dziedziny, które nie były dostępne dla widzów z regionu.
Festiwal nie polega na ułożeniu gotowych, istniejących działań artystów z regionu i kraju, tak jak np. w przypadku festiwali muzycznych. Wszystkie działania realizowane w ramach Lumo Bjalistoko są tworzone specjalnie na jego potrzeby, głównie przez twórców lokalnych. Jest to dla nich unikatowa okazja do stworzenia czegoś nowego w zakresie sztuki wizualnej i dzięki temu zaistnienia wśród odbiorców w naszym regionie, ale także w kraju i na świecie.
Potrzebę tworzenia tego typu cyklicznych wydarzeń artystycznych udowadnia olbrzymie zainteresowanie festiwalem i zapotrzebowanie wśród odbiorców. Frekwencja na wydarzeniu pokazuje potrzebę uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, a 20 000 osób odwiedzających festiwal w ciągu dwóch dni stawia Lumo Bjalistoko w pierwszej piątce największych wydarzeń na Podlasiu.


EEC – Liderzy Przyszłości
Podmiot odpowiedzialny: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

EEC Liderzy Przyszłości – coroczne spotkania grupy kilkuset uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z ciekawymi ludźmi, mającymi pasje i chcącymi zarazić swoim entuzjazmem młodych. Wydarzenie skierowane jest do uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania się i dyskusji z praktykami biznesu. Dlaczego to robimy? Jeżeli wyobrazimy sobie naszą gospodarkę za 10-20 lat to zobaczymy tam obecnych nastolatków. To od nich w dużej mierze będzie zależał gospodarczy los regionu. Uważamy też, że kształtowanie właściwych postaw społecznych jest ważne na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród najmłodszych wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, jak i młodzieży. Docieramy do nich z wiedzą poprzez zabawę i konkursy, ale też przez promowanie dobrych wzorców m.in. na takich spotkaniach jak EEC Liderzy Przyszłości. Pierwsza edycja w 2015 roku odbyła się w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB i przyciągnęła niemal 300 uczniów z kilkunastu białostockich szkół ponadgimnazjalnych. Kilkudziesięciu wolontariuszy, cztery wystąpienia (Adam Zdanowicz, Baristacja, White Hill, Plum), cztery zupełnie różne historie i pomysły na biznes i wiele inspirujących rozmów. Zachęceni entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczniów, postanowiliśmy kontynuować projekt. W roku 2016 wydarzenie EEC – Liderzy Przyszłości czyli „Jak przekuć Pasję w Biznes”? odbyło się na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Uczestniczyło w nim ponad 500 uczniów, a w naszą akcję zaangażowali się Fair Play Crew, Photon, RiftCat, Drużyna Futbolu Amerykańskiego Primacol Lowlanders Białystok oraz białostocka projektantka mody Elwira Horosz. Ubiegłoroczne spotkanie  EEC– Liderzy Przyszłości nosiło dodatkowy podtytuł „Przekraczaj bariery, pokonuj słabości” i odbyło się 28 września 2017r. ponownie na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i przyciągnęło już ponad 600 młodych ludzi.

Na scenie zaprezentowaliśmy sylwetki osób , których historie mogą stać się inspiracją dla młodego człowieka. Byli to:

  1. Piłkarze klubu Jagiellonia Białystok oraz trener Ireneusz Mamrot. Jagiellonia to najbardziej utytułowany klub piłkarski w północno-wschodniej Polsce, którego nie trzeba przedstawiać żadnemu białostoczaninowi. Aktualny Wicemistrz Polski.
  2. Jarosław Kazberuk – kierowca i pilot rajdowy, trener judo. Ośmiokrotny uczestnik Rajdu Dakar. Brał udział w najtrudniejszych rajdach terenowych: Carpat Trophy (1997), Transylwania (1999), Transsyberia (2008). Reprezentant Polski w Camel Trophy 1996 (Borneo-Kalimantan).
  3. Mariusz Kędzierski – 25-letni polski artysta i mówca motywacyjny, który urodził się bez rąk. Rysować zaczął po jednej z operacji pod koniec 2008 r. Zajmuje się hiperrealizmem, a jego prace sprzedawane są na całym świecie. Jako mówca motywacyjny pracuje od ponad 2 lat.
  4. Zespół Cochise.

Skład zespołu: Paweł Małaszyński – wokal, Wojtek Napora – gitara, Radek Jasiński – bas, Adam ARGON Galewski – perkusja.
Grupa grająca muzykę będącą oryginalnym połączeniem rocka i grunge’u. Powstała w 2004 roku i od tego czasu zagrała kilkaset koncertów oraz nagrała cztery studyjne albumy, wydane przez wytwórnie Mystic i Metal Mind.


XIII Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych NECKO ENDURANCE 2017
Podmiot odpowiedzialny: AUGUSTOWSKI Klub Sportowy „Sparta” w Augustowie

Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance to jedyne cykliczne zawody rangi mistrzostw świata odbywające się w naszym regionie firmowane przez UIM, czyli Międzynarodową Federację Motorowodną. Kolejna edycja odbyła się w dniach 8-9 lipca 2017 roku na jeziorze Necko w Augustowie.
Necko Endurance to motorowodna impreza sportowa, a zarazem jedna z dwóch eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Zawody polegają na tym, że na homologowanym akwenie po obwodzie długości około 3 km, bolidy w dwóch klasach o pojemności silnika 1000cm3, 2000cm3 ścigają się od minimum 6 do 24 godzin. To co ważne. Nie są to zawody narodowe, lecz teamów, w których mogą brać udział piloci z różnych krajów. Wyścigi te są jednocześnie testem wytrzymałościowym dla pilotów i sprzętu. Prędkości przekraczające 200 km/h na wodzie, przeciążenia sięgające 8G – to tylko niektóre cechy tych zawodów. Na sukces łodzi pracuje cały sztab ludzi, a przede wszystkim piloci, którzy naprzemiennie zasiadają za jej sterami. Wygrywa team, który w czasie wyścigu wykona największą ilość okrążeń. Lekkie katamarany o olbrzymiej mocy, które przyspieszają i zawracają szybciej niż jakakolwiek maszyna poruszająca się na wodzie. Charakteryzuje je brak hamulców, unoszenie się nad wodą i pokonywanie zakrętów przy pełnej prędkości. Podczas wyścigów możliwe są naprawy łodzi, które odbywają się w tzw. parku maszyn (DEPO). Tam w wytyczonych dla teamów boksach w zawrotnym tempie pracują mechanicy, aby jak najprędzej bolid mógł powrócić do rywalizacji. Wszystko to odbywa się zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie UIM oraz pod bacznym okiem komisarzy technicznych. Zawody Necko Endurance gwarantują duże emocje, zarówno dla zawodników i dla widzów śledzących zmagania sportowe. Jest to widowiskowa i medialna impreza, jedna z najbardziej promujących Augustów, tym samym Polskę Północno -Wschodnią.
Organizatorem zawodów jest Augustowski Klub Sportowy Sparta Augustów, który właśnie w 2017 roku obchodził 70 – lecie powstania. Klub posiada 3 sekcje: piłki nożnej, nart wodnych oraz sekcję kajakową. Nasi zawodnicy zdobywali medale Mistrzostw Świata, Europy czy medal olimpijski. Naszymi zawodnikami byli lub są m.in. Piotr Markiewicz, Marek Twardowski, Adam Wysocki czy Edyta Dzieniszewska – Kierkla. Sekcja nart wodnych to m.in. Kamil Borysewicz Wicemistrz Świata w skokach na nartach wodnych za motorówką. Klub oprócz MŚ Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance jest organizatorem tradycyjnego Konkursu Skoków na Nartach Wodnych za motorówką Netta Cup, w którym startują najlepsi skoczkowie Europy i świata.


Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka ‚2017
Podmiot odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Puchar Polski Nordic Walking w Hajnówce to ogólnopolska impreza rekreacyjno – sportowa, skupiająca w Hajnówce miłośników rekreacji i turystów z całej Polski. Jest to pierwsze i jedyne tego typu przedsięwzięcie odbywające się w województwie podlaskim i Polsce Wschodniej. To wyjątkowe święto aktywnego wypoczynku, które od 7 lat skupia z roku na rok coraz więcej uczestników.
Impreza co roku otrzymuje patronaty: Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego, Wojewody Podlaskiego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w partnerstwie z Nadleśnictwem Hajnówka oraz Polską Federacją Nordic Walking. Impreza jest również wspierana przez lokalne i regionalne instytucje, przedsiębiorców i partnerów medialnych.
W zawodach startują osoby indywidualne, a także grupy miłośników m.in. z klubów nordic walking, grupy młodzieży ze szkół, pracownicy różnych instytucji oraz całe rodziny – bez względu na wiek, płeć czy kondycję fizyczną.
Zawody odbywają się po trasach certyfikowanych szlaków Nordic Walking, które zostały wytyczone i oznakowane w 2011 r. Co roku zawody rozpoczynają się startem na tzw. królewskim dystansie, czyli zawodników idących najdłuższą 21. kilometrową trasą. Następnie uczestnicy zmagają się z dystansem 5 km i 10 km po trasach w Puszczy Białowieskiej. Wytrawni walkerzy zgodnie twierdzą, że trasy są ciekawe, świetnie przygotowane i wszyscy jednomyślnie podkreślają, że Puszcza Białowieska to jedno z tych miejsc, gdzie maszeruje się najlepiej. Innowacyjną atrakcją w zawodach jest Mini Nordic Walking dla dzieci w wieku 2-7 lat na dystansie 300-400 m. Co roku bierze udział około 30 maluszków co pokazuje, że już od najmłodszych lat warto nabierać wprawy w tym sporcie i uprawiać go wspólnie z rodzicami czy dziadkami.
Miasteczko zawodów co roku zlokalizowane jest na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, na stacji kolejki wąskotorowej, tuz przy ścianie lasów Puszczy Białowieskiej, Sceneria doskonale oddaje puszczański charakter miejsca.
Puchar Polski Nordic Walking w Hajnówce promuje atrakcyjność turystyczną regionu Puszczy Białowieskiej i województwa podlaskiego poprzez popularyzację aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
W roku bieżącym odbędzie się VII edycja i będzie to Finał Pucharu Polski Nordic Walking Hajnówka 2018 w dniu 8 września (sobota).
Serdecznie zapraszamy!


Pamięć września ’39
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie 

Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10. Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie od 1998r. organizuje uroczystości rocznicowe wybuchu II Wojny Światowej i związane z tym epizody wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie. Przez pierwsze lata stowarzyszenie ograniczało się do defilady, uczestnictwa w Mszy Świętej, składaniu wieńców oraz Apelu Poległych. W kolejnych latach do programu dołączone zostały pokazy kawaleryjskie, kadryl amazonek oraz zawody kawaleryjskie o szablę Wójta Gminy Grabowo. Od 2011 r. stowarzyszenie organizuje inscenizację wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie w pierwszych dniach września 1939 roku. Przez Grabowo przebiegał szlak bojowy 10. Pułku Ułanów Litewskich w kampanii wrześniowej 1939 roku. Grabowo było również miejscem postojowym szwadronów 10. Pułku Ułanów Litewskich. Jednym z pierwszych polskich żołnierzy poległych podczas walk w Prusach Wschodnich był dowódca drugiej baterii 14 Dywizjonu Artylerii Konnej kpt. Adam Gątkiewicz, który wraz z podchorążym Djonizym Wojciechowiczem oraz strzelcem Józefem Grodzkim spoczywa na cmentarzu parafialnym w Grabowie. W 2015 po raz pierwszy zorganizowano widowisko słowno – muzyczne nawiązujące bezpośrednio do wrześniowej agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, pojawiły się również odniesienia do Powstania Warszawskiego i mordu katyńskiego. Wydarzenie „Pamięć Września ‘39” organizowane jest zazwyczaj w pierwszą niedzielę września. Rozpoczyna się Mszą Świętą z udziałem licznych pocztów sztandarowych, Kompanii Reprezentacyjnej, Orkiestry, władz samorządowych oraz państwowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców województwa, a także całego kraju. 


Specjalne pociągi WOŚP 
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Kultury

Pociągi WOŚP są organizowane nieprzerwanie od 2009 roku. To przejazdy w najpiękniejsze zakątki województwa podlaskiego. Cały dochód z biletów przeznaczany jest na zakup sprzętu medycznego. Orkiestrowe pojazdy szynowe odwiedziły już między innymi Łomżę, Waliły i Cisówkę. Podróżni specjalnie na nasze wydarzenie przyjeżdżają z całej Polski, zdarzali się też goście np. z Czech. Tysiące przewiezionych pasażerów oraz setki tysięcy złotych dla szpitali mówią same za siebie. Łącznie odbyło się już 12 przejazdów. Inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach.


Street Noise 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Freeway

Street Noise to event taneczny skupiający na białostockiej scenie pasjonatów Street Dance z całego kraju i nie tylko. W czerwcu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja zawodów tanecznych Street Nosie, która przyciągnęła do Białegostoku ponad 300 zakochanych w tańcu osób. Kolejna edycja w maju 2017 roku sprowadziła ponad 400 tancerzy z Polski (Białystok, Warszawa, Kraków, Łódź, Legionowo, Olsztyn, Kętrzyn, Augustów, Katowice, Lublin i inne), Litwy, Rosji, Ukrainy i Belgii. Dodatkowo film udostępniony na portalu Bboy World (największym portalu poświęconym break dance), po 5 dniach miał ponad 50 tys. odsłon z całego świata. W tegorocznej, trzeciej odsłonie 21 i 22 kwietnia przewidujemy ok. 500 tancerzy. Sędziowie będą reprezentować Polskę, Rosję i Kazahstan. Do wydarzenia pozostało prawie 3 miesiące, a my dostaliśmy już pierwsze zapytania z Hiszpanii. Informacja o zawodach dociera co raz dalej, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Street Noise jest obecnie jedyną imprezą w województwie podlaskim zrzeszającą tancerzy ulicznych. Zawody to nie tylko rywalizacja i bitwy, ale przede wszystkim integracja i wspólne cieszenie się swoją pasją. Podczas eventu udostępniamy tancerzom dodatkowe 2 sceny do rozgrzewki i rywalizacji poza oficjalnymi zawodami. Jedna jest na zewnątrz i podczas setów (wyjść solowych) aktywnie kibicują tancerzom studenci Politechniki Białostockiej. Dodatkowo wieczorem organizujemy koncerty i imprezy integracyjne dla uczestników. Tancerze z Polski i za granicy podczas pobytu mają okazję poznać Białystok i województwo podlaskie. Według naszych informacji większość osób, która przyjechała na Street Noise znalazła się w naszym województwie po raz pierwszy i miała okazję zestawić swoje wyobrażenia z rzeczywistą stolicą tańca.


Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z Wiejskiego Podwórza” 
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Czeremcha (woj. podlaskie) od 22 lat przeżywa co roku „najazd“ fanów tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz folku z całej Polski i Europy. Przez lata Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”, zdobył uznanie widzów i wykonawców. Jest jedną z najlepszych imprez folkowych w Polsce, a jedyną tego typu na Podlasiu. W ciągu 22 edycji festiwal odwiedzili uznani artyści z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii, Serbii, Słowacji, Czech, Słowenii, Albanii, Rosji, Estonii , Portugalii, Rumunii, Argentyny, Wenezueli i USA. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, a gospodarzem znany w Polsce zespół folkowy Czeremszyna.
„Z wiejskiego podwórza”, to nie tylko koncerty zespołów ludowych, folkowych – inspirujących się muzyką ludową, spektakle i pokazy sztuki ludowej, to także warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, taneczne, kulinarne, wystawy, pokazy filmów, międynarodowa konferencja, jarmark rękodzieła podczas którego prezentują się twórcy ludowi ( ta zasada jest bardzo surowo przestrzegana. Wystawcy są weryfikowani przed festiwalem). Od 12 lat odbywa się konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną z udziałem jury złożonego ze znanych polskich kucharzy Joanny Jakubiuk, Jana Kuronia, Giena Mientkiewicza i Zbyszka Kmiecia, a w pierwszych latach nieżyjącego już Macieja Kuronia.
Od 20 lat twarzą i konferansjerem festiwalu jest znany polski aktor teatralny i telewizyjny, góral z pochodzenia Staszek Jaskułka.
Dodatkową atrakcją festiwalu jest Turniej Piłki Błotnej Swamp Football. Trzy edycje turnieju odbyły się z powodzeniem z udziałem wielu drużyn z Polski i Białorusi.