Wydarzenie

O Nagrodę Podlaska Marka w kategorii Wydarzenie ubiegać się mogą przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody, które:

 • zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego,
 • posiadają istotny potencjał rozwojowy,
 • wzmacniają tożsamość marki Województwa Podlaskiego,
 • nie były laureatami poprzednich edycji Podlaskiej Marki,
 • cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i środków masowego przekazu,
 • są rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza jego granicami,
 • tworzą pozytywny wizerunek regionu.

 

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

 • produktProdukt
 • inweInwestycja
 • odkrycieOdkrycie
 • wydarzWydarzenie
 • kultuKultura
 • spolSpołeczeństwo