177 kandydatów do Nagrody Podlaska Marka 2020

Strona główna | Bez kategorii | 177 kandydatów do Nagrody Podlaska Marka 2020

Rywalizacja o tytuł Podlaska Marka 2020 trwa. W dniu 24 lutego zakończyliśmy kolejny etap tegorocznej edycji konkursu, polegający na wyłonieniu wszystkich kandydatów, którzy powalczą o laur w swoich kategoriach.

Pomimo specyficznych warunków, w jakich funkcjonujemy wszyscy od początku ubiegłego roku w związku z pandemią wirusa SARS CoV2, mieszkańcy regionu nie zawiedli, zgłaszając do plebiscytu 177 kandydatur. Tak jak w roku ubiegłym kandydaci do tytułu będą rywalizowali aż w 9 kategoriach tematycznych. Najwięcej propozycji – aż 37 – wpłynęło w kategorii Kultura, lecz także Produkt Spożywczy (27 zgłoszeń) i Produkt Użytkowy (22 zgłoszenia) cieszyły się szczególnym zainteresowaniem konsumentów. Pozostałe kategorie zdobyły odpowiednio: Inwestycja – 16 zgłoszeń, Odkrycie – 8 zgłoszeń, Wydarzenie – 20 zgłoszeń, Społeczeństwo – 22 zgłoszenia, Biznes – 18 zgłoszeń oraz Projekt 4.0 – 7 zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie Kapituły Nagrody, która zweryfikuje je pod względem formalnym, oceni merytorycznie oraz wskaże nominowanych, wśród których znajdą się późniejsi zwycięzcy. Wybór jest niezwykle trudny, ponieważ w każdej z kategorii można nominować maksymalnie 3 produkty.

Ostateczną decyzję podejmie 17-osobowe grono jury, które stanowią wybitni specjaliści, reprezentujący różne branże i środowiska. Są wśród nich eksperci ds. gospodarki i nowoczesnych technologii, przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych oraz delegaci Rady Przedsiębiorczości. Obradom Kapituły przewodzić będzie Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Zanim jednak członkowie Kapituły podejmą rozstrzygające decyzje, zapraszamy do poznania tegorocznych kandydatów!

Wszystkie zgłoszenia