Adam Woronowicz

Strona główna | Adam Woronowicz

Znakomity aktor, odtwórca wielu wspaniały ról, m.in. ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas” Adam Woronowicz urodził się i wychował w Białymstoku.

– Tu jest mój dom, moja mała ojczyzna. Dokładnie 30 lat temu po napisaniu matury wyjechałem z tego domu i nigdy nie przypuszczałem, że od tego momentu będę tu tylko gościem. Tym bardziej jestem wzruszony, że doceniliście mnie państwo, a wracam tu za każdym razem, tu ładuje akumulatory, bo wydaje mi się, że największą marką są ludzie, wśród których czuję się u siebie – mówił Adam Woronowicz. – Nigdy nie zapominam skąd jestem – dodał.