Ignacy Karpowicz

Strona główna | Ignacy Karpowicz

Ignacy Karpowicz – wybitny pisarz i prozaik, tłumacz z angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego. Po ukończeniu białostockiego liceum dostał się na Uniwersytet Warszawski, na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Zajmował się głównie iberystyką, afrykanistyką, interesował się filozofią analityczną. Uczęszczał na wybrane zajęcia z filologii polskiej, a także na archeologię, dzięki której mógł poszerzać wiedzę o Afryce chrześcijańskiej. Zaczął podróżować, głównie po Ameryce Południowej i Afryce – w 2000 roku po raz pierwszy odwiedził Etiopię.

W latach 2002-2006 mieszkał głównie w Ameryce Południowej. W tym czasie wydawnictwo „Czarne” z Wołowca wydało jego debiutancką powieść pt. „Niehalo”, za którą został nominowany do Paszportów Polityki. W 2007 r. ukazała się jego druga powieść pt. „Cud”. Powieść „Gesty” została w 2009 roku nominowana do nagrody literackiej Nike. W październiku 2010 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się kolejna powieść Ignacego Karpowicza zatytułowana „Balladyny i romanse”, która była nominowana do Nike 2011 oraz przyniosła mu Paszport Polityki 2010.