Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Strona główna | Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z województwa podlaskiego, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług.

W chwili obecnej Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno – wschodniej Polski.