Potwierdzanie zgłoszeń

Strona główna | Aktualności | Potwierdzanie zgłoszeń

Zgodnie z regulaminem Nagrody, warunkiem uczestnictwa w Podlaskiej Marce, jest wyrażenie zgody przez właściciela zgłoszonego produktu na włączenie do grona kandydatów ubiegających się o Nagrodę. Realizacji tego wymogu służy specjalny formularz autoryzujący zaproponowaną kandydaturę.

Właścicieli (podmioty odpowiedzialne) za zgłoszone produkty, prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zamieszczonego poniżej formularza. Dokument należy przesłać w formie papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz elektronicznie (format MS Word) na adres pmr@wrotapodlasia.pl , wraz z fotografiami ilustrującymi zgłoszenie (max. 5 zdjęć).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2016 r. (decyduje data nadania).

ANKIETA AUTORYZUJĄCA ZGŁOSZENIE