Kontakt dla mediów

Departament Polityki Informacyjnej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14,
15-097 Białystok

tel. 506 843 562
e-mail: redakcja@podlaskie.eu

Materiały do pobrania

h

Regulamin Nagrody Podlaska Marka (PDF 181 KB)

h

Regulamin Plebiscytu Podlaska Marka Konsumentów (PDF 208 KB)

Podlaska Marka

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od prawie 20 lat przez Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. Rosnący od 2004 r. dorobek konkursu sprawił, że obecnie to jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw promujących szeroką ofertę naszego województwa, wizytówka tego, co w nim najlepsze. To konkurs o otwartej formule, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu może zaproponować swojego faworyta.

W ciągu ostatniej dekady w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, jak również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.

Przyznanie tytułu Podlaskiej Marki nie wynika z wysokości sprzedaży, czy z liczby zatrudnionych pracowników, ale z wysokiej jakości i unikatowych walorów wytwarzanych produktów. Podlaska Marka przyznawana jest więc najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji – województwo podlaskie.

Laureatów wskazują – niezależnie od siebie – kapituła konkursu, składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych (wyłaniająca siedmiu nagrodzonych) oraz konsumenci, wybierający jednego zwycięzcę w głosowaniu internetowym.

Udział w konkursie to same korzyści – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo konkursu oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu, dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona – najlepszych podlaskich produktów. To uznanie dla trudu włożonego w kreowanie pozytywnego wizerunku regionu poprzez najwyższą jakość i pracę lokalnej społeczności.