NABÓR ZGŁOSZEŃ

Kandydatury mogą zgłaszać Producenci, Konsumenci (Internauci) i Kapituła. Można wskazać maksymalnie 10 kandydatur, po jednej w każdej kategorii.

Jak aplikować? Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie. Formularz należy wysłać online lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14,
15-097 Białystok

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.