Strona główna | Etap 1

NABÓR ZGŁOSZEŃ

Kandydatury mogą zgłaszać Producenci, Konsumenci (Internauci) i Kapituła. Można wskazać maksymalnie 7 kandydatur, po jednej w każdej kategorii i dwie w kategorii Produkt.

Jak aplikować? Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie. Formularz należy wysłać online lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Referat Promocji
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 22.01.2019 r.