NABÓR ZGŁOSZEŃ

Kandydatury mogą zgłaszać Producenci, Konsumenci (Internauci) i Kapituła. Można wskazać maksymalnie 9 kandydatur, po jednej w każdej kategorii.

Jak aplikować? Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie. Formularz należy wysłać online lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 22.01.2020 r.