Strona główna | Etap 2

Potwierdzanie zgłoszeń

Na tym etapie właściciele zgłoszonych produktów potwierdzają chęć udziału w rywalizacji. Potwierdzenie odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego.

Termin potwierdzania zgłoszeń upłynął 15 lutego 2019 r. Lista uczestników Podlaskiej Marki 2018 została opublikowana 28 lutego 2019 r.