Filmowe wizytówki laureatów Podlaskiej Marki Roku 2013

Strona główna | Aktualności | Filmowe wizytówki laureatów Podlaskiej Marki Roku 2013

Białowieski Park Narodowy

Hyperion – łazik marsjański – Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

Konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak – Radio Białystok S.A.

Monaster na Świętej Górze Grabarce

Serek Wiejski naturalny – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Laureat Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów

Monaster na Świętej Górze Grabarce