Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego – Profesor Henryk Skarżyński

Strona główna | Bez kategorii | Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego – Profesor Henryk Skarżyński

Profesor Henryk Skarżyński urodzony w Rosochatem Kościelnem w województwie podlaskim – lekarz, otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. 7 maja br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej otrzymał z rąk Marszałka Artura Kosickiego tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że mogliśmy uhonorować światowej klasy lekarza tytułem Honorowego Ambasadora. Dorobek prof. Henryka Skarżyńskiego jest niezwykle bogaty, a ilość nagród i odznaczeń napawa nas wielką dumą. Nie sposób jest wymienić wszystkie sukcesy wybitnego Podlasianina. Przypomnijmy, że w 2002roku zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z częściową głuchotą, a w 2004 roku dziecko metodą uważaną za polską specjalność, zwaną jako „Metoda Skarżyńskiego”.
Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmu o Profesorze Henryku Skarżyńskim.