Honorowy Ambasador – Regulamin

§ 1

Tytuł „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego Roku …” przyznaje Marszałek Województwa Podlaskiego.
Tytuł ma charakter symboliczny i prestiżowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.
W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie dwa tytuły.
Tytuł może zostać nadany danej osobie tylko jeden raz.

§ 2

Ambasadorami mogą zostać przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: polityki, sportu, kultury i sztuki, edukacji, nauki, działalności społecznej i charytatywnej.
Honorowym Ambasadorem może zostać osoba:

  • powszechnie znana;
  • należąca do grona osób zaufania społecznego – tzw. liderów opinii;

Warunkiem otrzymania tytułu jest publiczne podkreślanie związków nominowanego z województwem podlaskim, promowanie regionu poprzez wyrażanie pozytywnych opinii na temat województwa w mediach.

§ 3

Na „Honorowym Ambasadorze Województwa Podlaskiego Roku …” spoczywa zadanie reprezentowania województwa podlaskiego pod względem promocji jego walorów, szczególnie w roku obowiązywania tytułu, jeśli to możliwe to – podczas publicznych wystąpień oraz w trakcie spotkań z osobami należącymi do tzw. grupy osób zaufania publicznego.
Forma i zakres reprezentowania Województwa Podlaskiego pozostaje w gestii „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego Roku …”.

§ 4

Tytuł „Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego” przyznawany jest raz do roku podczas dorocznej gali wręczenia nagród w konkursie Marszałka Województwa Podlaskiego PODLASKA MARKA.
Znakiem graficznym Konkursu jest wizerunek statuetki ……………………… (załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 5

Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia tytułu zajmuje się Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który odpowiada za organizację konkursu PODLASKA MARKA.