Jeszcze tylko do 22 stycznia (poniedziałek), można wskazywać kandydatów do Nagrody Podlaska Marka

Strona główna | Aktualności | Jeszcze tylko do 22 stycznia (poniedziałek), można wskazywać kandydatów do Nagrody Podlaska Marka

Siłą Podlaskiej Marki Roku jest otwartość na głos mieszkańców regionu, dlatego jeśli tworzysz, projektujesz lub aktywnie działasz, możesz zaproponować coś, co powstało dzięki Tobie. A może chciałbyś zareklamować produkty, inwestycje lub usługi, których próbowałeś, które widziałeś lub z nich korzystałeś.  Do dyspozycji masz 6 kategorii tematycznych Produkt (odrębnie Spożywczy i Przemysłowy), Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie i przesłać go pocztą elektroniczną. https://podlaskamarka.pl/zglos/

Ze zgłoszeniem lepiej się pospieszyć, bo przyjmowane są tylko do 22 stycznia.

6 kategorii Podlaskiej Marki Roku

Produkt Spożywczy w przypadku Produktów spożywczych, co najmniej 50% składników wykorzystanych przy wyrobie Produktu musi być wytwarzanych na terenie województwa podlaskiego.        

Produkt Użytkowy Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności i znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznym.

Inwestycje: Należy zgłaszać obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, oddane do użytku najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody. Kapituła Nagrody w sposób szczególny premiować będzie obiekty innowacyjne, inspirowane dziedzictwem kulturowym regionu, wykorzystujące technologie przyjazne środowisku oraz wpływające na rozwój przedsiębiorczości.

Odkrycie ta kategoria obejmuje przedmioty lub usługi , które wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjne rozwiązanie umożliwiające powstanie nowego produktu bądź istotne udoskonalenie produktu już istniejącego

Wydarzenia w ramach tej kategorii możemy zgłaszać wszelkie przedsięwzięcia, które zorganizowane zostały na terenie województwa podlaskiego, wzmacniają tożsamość marki Województwa Podlaskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i środków masowego przekazu, tworzą pozytywny wizerunek regionu.

 Kultura szeroka kategoria obejmująca instytucje, wydarzenia lub inicjatywy, które zostały zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody (dzieła, wydarzenia lub inicjatywy), które charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym,

Społeczeństwo tu zgłosimy instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym, zrealizowane nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody:

Obsługę przedsięwzięcia prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 452, 453, 454 pmr@wrotapodlasia.pl