Działalność Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”

Strona główna | Kandydaci | Działalność Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga zostało założone w 1991 roku  w Białymstoku, jednym z dzieł jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom” w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 21.

Program Odbudować Rodzinę jest rozwijany przez Stowarzyszenie od 1997 roku jako odpowiedź na rozpoznane potrzeby podopiecznych. Pracujący z nimi pedagodzy i terapeuci uznali, że właściwym sposobem wspierania dzieci z tych rodzin jest wsparcie udzielane również ich rodzicom–często przeżywającym trudności ekonomiczne, adaptacyjne, wynikające z uzależnień, dziedziczonych społecznie obciążeń, społecznie wykluczonych.

Odbudować Rodzinę jest kontynuacją ponad dwudziestoletniej pracy w środowisku rodzin wieloproblemowych – są to rodziny, którym odebrano lub ograniczono prawa opiekuńcze, rodziny, które są bliskie takich decyzji prawnych, a także rodziny przeżywające różne trudności: socjalno-bytowe, ekonomiczne, relacji między dorosłymi, dorosłymi a dziećmi, problemy opiekuńczo-wychowawcze, trudności związane z uzależnieniem lub szkodliwym używaniem różnych substancji psychoaktywnych, itp. Rozwijanym przez nas sposobem oddziaływania jest włączanie rodzin do szerokiej Społeczności Rodziców, do której zapraszamy zarówno dorosłych z rodzin dopiero startujących we współpracy z nami, tych którzy są już od pewnego czasu w kontakcie z nami, ale i tych którzy mają już za sobą drogę do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w zdrowy sposób, a gotowi są dzielić się swoim doświadczeniem, współpracować w codziennej pracy Stowarzyszenia. Wszyscy oni tworzą Społeczność Rodziców, która rozwija wzajemną pomoc i wsparcie, świadczy pracę na rzecz innych.

Program Odbudować Rodzinę ma trzy nadrzędne cele: 1. zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrocie do biologicznych rodziców, odbudowie relacji z rodzicami) umieszczonych już w pieczy zastępczej, 2. odbudowę rodzin poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji rodziców, terapię własną lub rodzinną, 3. wsparcie w usamodzielnianiu rodzin poprzez nauczenie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu rodzinnego.

Dzięki działaniom programu w 2018 roku 19 dzieci wróciło do domów rodzinnych z różnych form pieczy zastępczej.