East Design Days – Politechnika Białostocka

Strona główna | Kandydaci | East Design Days – Politechnika Białostocka

East Design Days to cykl wydarzeń prezentujących dokonania na styku designu, inżynierii i technologii. Wydarzenie organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami oraz instytucjami z regionu północno-wschodniej Polski. W spotkaniach aktywnie uczestniczą: producenci, inwestorzy, samorządowcy, wykładowcy oraz studenci. East Design Days to wyjątkowe wydarzenia realizowane w jednym miejscu i w jednym czasie. Wykłady, wystawy, prezentacje, działania performatywne oraz warsztaty inspirują i integrują.

East Design Days w formie stacjonarnej bądź hybrydowej odbywają się w Białymstoku od 2018 roku. Do tej pory miało miejsce sześć edycji wydarzenia.

East Design Days jest wydarzeniem zainicjowanym przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej i współorganizowanym z:
– fundacją Resursa Podlaska
– firmą Infinity Group
– fundacją Unitalent
– firmą Elwira Horosz
– Konsulem Honorowym Finlandii w Białymstoku.

Dzięki towarzyszącym wystawom, prezentacjom i koncertom wpisuje się też w kalendarz kulturalny województwa podlaskiego.

East Design Days otrzymały w 2022 roku wyróżnienie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku za „wydarzenie promujące design i działalność na rzecz współpracy nauki z biznesem” oraz medale za „wspieranie samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości”.