Forum Kobiet Podlasia

Strona główna | Kandydaci | Forum Kobiet Podlasia

Forum Kobiet Podlasia, zwany w dalszej części Forum/FKP to pierwsza i jedyna na terenie Województwa Podlaskiego inicjatywa, której zadaniem jest integracja środowisk kobiecych w celu zwiększania aktywności i sprawczości kobiet w obszarach gospodarczym, społecznym, publicznym i politycznym.

Forum skupia się na misji szeroko pojętej edukacji i aktywizacji kobiet, przyczyniania się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat roli i wpływu kobiet oraz nieustannego poszukiwania, wdrażania i promowania programów i rozwiązań generujących wzrost kompetencji kobiet. Założeniem jest by głos kobiet podlasia był szeroko słyszalny. Kobiety mogą być niepowtarzalną marką województwa podlaskiego. 

Zobowiązaniem Forum wobec środowisk kobiecych jest solidaryzowanie się we wspólnych działaniach, praca na rzecz osiągania najwyższych standardów, szacunek dla różnorodności oraz tworzenie takich możliwości rozwoju dla kobiet, które pozwalają w pełni zagospodarować ich talenty i potencjał.

Wyjątkowość realizowanego projektu polega na tym, że:

  • Forum Kobiet Podlasia jest swego rodzaju fundacją na rzecz kobiet, podejmującą aktywne działania na rzecz zdrowia i dobrobytu kobiet oraz zwiększenia ich szans na uzyskanie bądź poprawę niezależności ekonomicznej.
  • Forum czerpie z bogactwa kultury Podlasia jako swego dziedzictwa i równolegle kreuje i realizuje swoje działania w duchu nowoczesności.
  • Forum jest organizacją odpowiedzialną społecznie i kierująca się etyką
  • Forum ma aspiracje, by stale być organizacją, która będzie naśladowana jako wzorzec sukcesu

FKP ma wysoki potencjał merytoryczny gdyż angażuje prelegentów reprezentujących różne sektory: publiczny, biznes, NGO, nauki. Są to osoby, których wiedza i potencjał jest ogromną wartością wydarzenia. Pierwsze wydarzenie organizowane prze FKP poruszyło następujące tematy: zdrowie, polityka, prawo, biznes, finanse. Dodatkowo FKP stawia na wiedzę przekazaną w formie warsztatowej. W 2022 przeprowadzono warsztaty z zakresu: motywacji, pewności siebie oraz obecność w sieci.

FKP ma perspektywy rozwoju skupione na:

  • zintegrowanie wszystkich stowarzyszeń w woj. podlaskim działających na rzecz kobiet
  • regularne badanie i monitorowanie potrzeb kobiet celem realizacji odpowiednich projektów oraz programów
  • organizacji wydarzeń skupianych wokół prelekcji o wysokim potencjale merytorycznym oraz współpracy z podmiotami o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim