Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół

Strona główna | Kandydaci | Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół

Zgnilec złośliwy jest zaliczany do jednej z najbardziej zakaźnych chorób znanych człowiekowi. W Unii Europejskiej w tej chwili nie ma leków oficjalnie przyjętych do zwalczania choroby, które można podawać zainfekowanym rodzinom. Nie istnieją też leki umożliwiające profilaktyczne zwalczanie choroby przynajmniej w okresie jej inkubacji. Zwalczanie choroby polega na paleniu pszczół wraz z ulem, a pszczelarz otrzymuje rekompensatę.

Naukowcy z Instytutu Nauk Leśnych stworzyli kompozycję w oparciu o ekstrakt grzybowy ze złotoporka niemiłego. Jej skuteczność względem zwalczania bakterii Paenibacillus larvae wywołujących zgnilca złośliwego okazała się porównywalna z dotychczas stosowanymi antybiotykami i polisulfamidami, co umożliwia leczenie zakażonych larw w miejsce palenia rodzin pszczelich wraz z ulami. Zanim do tego doszło, naukowcy przebadali 120 gatunków grzybów.

Wynalazek „Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół” opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Sławomira Bakier z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej otrzymał 22.11.2022 r. patent NR P.433993 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.