Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka – Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Strona główna | Kandydaci | Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka – Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA /ostatnia – 36 edycja odbywała się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2023/ to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przeglądów teatralnych organizowanych w tej części Europy, jak również jeden z najstarszych festiwali teatralnych w kraju.

Ambicją łomżyńskiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – poza przeglądem spektakli jest konfrontacja osiągnięć artystycznych twórców, a także promocja aktualnych dokonań polskiego lalkarstwa poprzez wydawnictwa, zapraszanie na festiwal przedstawicieli mediów oraz obserwatorów zagranicznych. Jego celem jest poszukiwanie interesujących zjawisk w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej, konfrontowanie języka sztuki lalkarskiej i teatru formy z pokrewnymi dyscyplinami sztuki oraz otwieranie na nowe przestrzenie działań artystycznych. Festiwal stwarza możliwość promocji, poszerzenia horyzontów teatralnych i rozwijania partnerstwa kulturalnego. Tworzy również interdyscyplinarne forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów dla twórców, przedstawicieli teatrów i gości uczestniczących w festiwalu. O jego unikalnej wartości świadczą opinie osobistości i autorytetów ze świata kultury oraz wydźwięk medialny, który towarzyszy każdej edycji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

W kolejnych edycjach w programie znaleźć można spektakle teatru formy i sztuki lalkarskiej, klasyczne i eksperymentalne, kameralne i plenerowe, dla młodego widza oraz dorosłych. Zapraszane są te teatry, które wywodzą się z olbrzymiej pasji twórców i są odzwierciedleniem artystycznych wizji i poszukiwań.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka jest przede wszystkim konkursem starannie wyselekcjonowanych spośród nadesłanych propozycji spektakli, w którym jury przyznaje nagrody indywidualne i nagrodę Grand Prix, ale festiwal to również liczne imprezy kulturalne w nurcie offowym. Tradycyjnie odbywają się prezentacje uliczne, które doskonale promują festiwal, pełnią funkcję integracyjną i interaktywną, ściągają tłumy wielopokoleniowej widowni, również spoza miasta, stymulując turystykę kulturalną w regionie. Przez społeczeństwo festiwal postrzegany jest jako święto sztuki i teatru. Pozwala mieszkańcom na zapoznanie się z twórcami, ideami we współczesnym teatrze, poznanie różnych estetyk, a tym samym daje lokalnej publiczności możliwość kontaktu z bieżącym życiem teatralnym i trendami.