Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym Żubrów – Białowieski Park Narodowy

Strona główna | Kandydaci | Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym Żubrów – Białowieski Park Narodowy

Pawilon otworzyliśmy 15 czerwca 2018 r. To pierwsza placówka w regionie, która łączy naukę i zabawę w atrakcyjną formę spędzania czasu. Działa w ramach Białowieskiego Parku Narodowego na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów (RPŻ).
W Pawilonie znajduje się:
1) interaktywna, multimedialna przestrzeń edukacyjna dotycząca żubra, jego historii, restytucji, ekologii i biologii. Przygotowano 12 stanowisk, które w sposób atrakcyjny, ale też prosty w użyciu prezentują wiedzę o tym największym lądowym ssaku Europy. Przewodnikiem jest tu sam odwiedzający – przy stanowiskach jest krótka instrukcja ich działania.
2) Przestrzeń wystawowa
3) Sala kinowa na 46 miejsc, gdzie będą wyświetlane filmy przyrodnicze
4) Biletomaty i Punkt informacyjno-kasowy z pracownikiem BPN
5) Przestrzeń wypoczynkowa
6) Toalety
Dla najmłodszych turystów przygotowany został plac zabaw.
Przy Pawilonie powstała wiata ze stojakami na rowery oraz kojce dla psów.
Budynek Pawilonu jest obiektem o charakterze pasywnym. To pierwszy o takim standardzie energetycznym obiekt użyteczności publicznej w północno-wschodniej Polsce. Zaprojektowany został jako budynek energooszczędny z minimalnym zużyciem energii.
Obok obiektu znajduje się instalacja fotowoltaiczna (146 paneli), produkująca energię elektryczną.
Ciepłą wodę użytkową zapewniają hybrydowe kolektory słoneczne, a wodę użytą do spłukiwania toalet odzyskuje się z wody opadowej.
Budynek obsługuje biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym w ziemi. Obok budynku znajduje się zbiornik p. pożarowy.

Informacje ogólne o Pawilonie Edukacyjnym:
• Powierzchnia zabudowy – 1 447 m2
• Powierzchnia użytkowa – 1 352 m2
• Kubatura – blisko 7 tys. m3
• Koszt inwestycji 12,7 mln zł pokrył Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• Inwestor: Białowieski Park Narodowy

  • Projekt: arch. Marzena Szambelan, arch. Iwona Soczyńska, arch. Jakub Soczyński, CDM Smith sp. z o.o., przy współpracy z Pracownią Projektową „Architriada”
    • Wykonawca części budowlanej: Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik, Zieleń/ Trzemeszno
    • Projektant części edukacyjnej: EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok; Wykonawca: Delta Sp. j. Krentowski, Hus, Białystok