Pierwszy testowy budynek zeroenergetyczny – Unihouse Oddział Unibep SA

Strona główna | Kandydaci | Pierwszy testowy budynek zeroenergetyczny – Unihouse Oddział Unibep SA

Prototypowy, samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny w Bielsku Podlaskim, zrealizowany dzięki dotacji unijnej.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego pomogła w opracowaniu, a następnie wdrożeniu do produkcji w Fabryce Domów Unihouse w Bielsku Podlaskim modułów, z których są budowane budynki wielorodzinne. Kilkupiętrowe bloki zrealizowane dzięki takim modułom będą zeroenergetyczne, a więc samowystarczalne pod względem energetycznym. Budynek, którego budowę zakończono we wrześniu 2018 r., składa się z 12 modułów i ma 4 kondygnacje – na każdym piętrze są po trzy moduły. W budynku zastosowano nowe technologie – są trzy różne rodzaje ścian zewnętrznych, trzy rodzaje dachu oraz trzy rodzaje podłóg na gruncie. Znalazła się tam też pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Budynek jest poddawany różnym badaniom, które są wykonywane za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektu unijnego – badania akustyczne, szczelności, osiadania, odkształceń, a do tego we wszystkich przegrodach zewnętrznych są umieszczone czujniki temperatury i wilgotności w celu sprawdzenia zachowania się ścian pod względem hydrotermicznym w warunkach rzeczywistych.

Całkowita wartość projektu to prawie 4,5 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 2,4 mln zł. Jego realizacja ma się zakończyć w listopadzie 2019 roku.