Podlaski Piknik Militarny Misja Wschód – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”

Strona główna | Kandydaci | Podlaski Piknik Militarny Misja Wschód – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”

Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” to cykliczne wydarzenie plenerowe odbywające się na terenie dawnej żwirowni w Ogrodniczkach koło Supraśla pod Białymstokiem, na które od kilku lat przybywa kilkadziesiąt tysięcy widzów. Piknik od 2011 r. organizowany jest przez białostockie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” przy wsparciu licznych partnerów, sponsorów, patronów oraz ponad setce wolontariuszy, dzięki którym możliwa jest organizacja największego w regionie święta historii wojskowości.

„Misja Wschód” to impreza edukacyjna i popularyzatorska, która ma wpływ na rozwój świadomości kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców Podlasia, przede wszystkim w zakresie rozwijania i pielęgnowania tożsamości historycznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza sfer związanych z mundurem (zabytki, twórczość artystyczna, kolekcjonerstwo, modelarstwo, rekonstrukcje historyczne, edukacja historyczna itp.). W trakcie „Misji Wschód” uczestnicy mają możliwość zetknięcia z historią, odwiedzenia zainscenizowanej infrastruktury wojskowej oraz dioram rekonstrukcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się przejażdżki pojazdami militarnymi: czołgami, transporterami opancerzonymi, amfibiami. Podstawą ilustracji historycznych realiów wojskowości jest blok pokazów zabytkowych pojazdów oraz sprzętu – militarnego i specjalnego, znajdującego się w posiadaniu licznych kolekcjonerów. Piknik jest okazją do tego, aby posiadacze tak niezwykłych obiektów mogli zaprezentować je mieszkańcom Podlasia.

Prezentacja służb i instytucji jest w ramach projektu spajana z rekonstrukcjami i wystawami muzealnymi, a także pokazami historycznych oddziałów militarnych, związanych z wielowiekowymi dziejami Polski. Z roku na rok, wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Nasza inicjatywa jest jedyną otwartą i przekrojową imprezą rekonstrukcyjną w regionie promującą dziedzictwo lokalne przy udziale lokalnych środowisk kultywujących tradycje mundurowe.

Celem organizacji tego typu imprezy jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych formacjami mundurowymi, dziedzictwem kulturowym i miłośników rekonstrukcji, ale przede wszystkim edukacja obywatelska i kulturalna mieszkańców. W 2018 r. „Misję Wschód” odwiedziło ok. 50 tys. osób.