Program rehabilitacji oraz urządzenia do ćwiczeń rotacyjnych – Politechnika Białostocka

Strona główna | Kandydaci | Program rehabilitacji oraz urządzenia do ćwiczeń rotacyjnych – Politechnika Białostocka

Pracownicy Politechniki Białostockiej opracowali kompleksowy program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom w obszarze stawu biodrowego i dolnego odcinka kręgosłupa. Na program składają się autorskie ćwiczenia opracowane przez dr n. med. inż. Jolantę Zuzdę (Wydział Inżynierii Zarządzania PB) oraz urządzenie wspomagające – wynalazek zaprojektowany przez dr. inż. Piotra Borkowskiego (Wydział Mechaniczny PB). Prace wspierane były przez specjalistę w zakresie rehabilitacji prof. n.med. Roberta Latosiewicza z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Z efektów pracy naszych specjalistów – gotowego programu rehabilitacyjnego obejmującego ćwiczenia rotacyjne w powiązaniu z dedykowanymi urządzeniami – mogą w przyszłości korzystać ośrodki specjalizujące się w rehabilitacji układu ruchu czy też ośrodki rekreacyjne.

Prezentowany produkt jest kompleksowym rozwiązaniem. Składa się z autorskiego programu ćwiczeń poprawiających sprawność funkcjonalną oraz urządzenia wspomagającego. Dzięki tak skomponowanemu produktowi możliwe jest wykonywanie ćwiczeń czynnych (samodzielnie), wspomaganych (samodzielnie z urządzeniem) oraz biernych (wspomaganych przez urządzenie oraz rehabilitanta).

Siedzący tryb życia zdominował pracę w XXI wieku. Na bóle w okolicach dolnego odcinka kręgosłupa często skarżą się zarówno ludzie młodzi, w sile wieku, jak osoby podeszłe. Opracowany przez pracowników Politechniki Białostockiej kompleksowy system rehabilitacji ma więc ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia społeczeństwa, które swoją pracę wykonuje siedząc lub w statycznych pozycjach stojących – to nienaturalne obciążenie dla dolnego odcinka kręgosłupa.

Produkt powstał w ramach projektu realizowanego w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Dzięki dofinansowaniu zlecono wykonanie autorskich rysunków do programu, powstał również projekt oraz prototyp urządzenia wspomagającego ćwiczenia rotacyjne stawu biodrowego. To unikatowe rozwiązanie, które uzyskało ochronę patentową Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (numer Pat.237770).