Przedszkole Samorządowe Gminy Supraśl w Grabówce – Gmina Supraśl

Strona główna | Kandydaci | Przedszkole Samorządowe Gminy Supraśl w Grabówce – Gmina Supraśl

Przedszkole Samorządowe w Grabówce to nowoczesny obiekt dla 175 dzieci, wybudowany i oddany do użytku w 2018 r.

Budynek jest niski i stanowi rodzaj cokołu o drewnianej elewacji. Wejścia i korytarze w bryle budynku są zasygnalizowane wcięciami. Jest to rozwiązanie bardzo eleganckie i funkcjonalne, ponieważ pozwala ochronić wejście przed czynnikami atmosferycznymi. Budynek jest w zamyśle introwertyczny przez co od strony ulic sprawia wrażenie raczej skromnego i zamkniętego. Otwiera się natomiast na patio i na południe w kierunku zalesionego fragmentu terenu wokół. Ponadto przedszkole otwiera się na plac szerokim podcieniem wejściowym, który jest całkowicie przeszklony i pozwala nawiązać kontakt z wnętrzem budynku, hallem wejściowym i dalej salą wielofunkcyjną.

W  środku wybudowano 7 sal dydaktycznych, salę wielofunkcyjną, zaplecze sanitarno-socjalne (kuchnia, toalety itp.). Dodatkowo wykonano plac zabaw, zamontowano stojaki rowerowe, ławki i kosze oraz nasadzono rośliny.

Dominującym na elewacji materiałem jest naturalne drewno modrzewiowe, impregnowane. Budynek nakryty jest zielonym stropodachem, będącym także swego rodzaju zbiornikiem retencyjnym gdzie zatrzymywane są wody opadowe. Ziemia stanowi także dodatkową warstwę izolacji termicznej i zapewnia budynkowi należytą inercję termiczną. Wkomponowanie budynku w inteligentnie zaprojektowaną zieleń pozwala mu harmonijnie wtopić się w otoczenie i nie dominować swoim gabarytem nad okoliczną jednorodzinną zabudową.

Budynek jest energetycznie przyjazny środowisku. Dla budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, pracującą w układzie pompowym zamkniętym. Większość pomieszczeń ogrzewana jest za pomocą pętli ogrzewania podłogowego. Jako główne źródło ciepła grzewczego dla budynku zaprojektowano pompę ciepła o mocy 60kW. W celu dogrzania czynnika grzewczego zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny, który poprzez sprzęgło hydrauliczne stabilizuje temperaturę czynnika na zasileniu instalacji. Podstawowym źródłem uzyskania ciepłej wody użytkowej są kolektory słoneczne w ilości 24 szt.

Inwestycja pn. „Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce” została zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 7 386 856,12 zł, w tym dofinansowanie UE –  3 625 696,44 zł.