Smart Senior – Jakub Kozłowski, Konrad Horczak

Strona główna | Kandydaci | Smart Senior – Jakub Kozłowski, Konrad Horczak

Głównym założeniem naszego projektu jest zbudowanie systemu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie osoby starszej bądź chorej oraz łatwy, a zarazem bezinwazyjnie nadzór nad jej stanem przez opiekuna. Rozwiązanie opiera się na różnych modułach rozmieszczonych  w wielu pomieszczeniach domu osoby podopiecznej, które zbierałyby informacje i natychmiastowo przesyłały je opiekunowi za pośrednictwem aplikacji mobilnej, umożliwiając mu brak konieczności stałego osobistego nadzoru nad seniorem i komfort psychiczny świadomości zaalarmowania na czas w razie nieprzewidzianej sytuacji.
Obecnie jesteśmy na etapie drugiego działającego prototypu pudełka-centrali naszego systemu, które przypomina o wzięciu leku o określonej godzinie, a w razie jego niezażycia wysyła powiadomienie do opiekuna o zaistniałej sytuacji.
Osoby starsze mają tendencję do zapominania nawet o najprostszych rzeczach, co w połączeniu z brakiem nadzoru nad nimi może okazać się fatalne w skutkach (np. niedokręcony gaz, niedomknięte okno w okresie zimowym, zapomnienie o zażyciu leku), lecz mimo to wciąż chcą być samodzielne i nie być zdane tylko na pomoc drugiej osoby. Dzięki naszemu rozwiązaniu opiekun osoby starszej może być spokojny i nie zamartwiać się ciągle o jej stan, mając świadomość ciągłego wglądu do informacji takich jak m.in. zażycie lekarstw, temperatura
i wilgotność pomieszczeń, normy tlenku węgla czy też innych szkodliwych gazów w powietrzu, zamknięcie drzwi i okien, a także o aktywności seniora (dzięki połączeniu systemu
z opaską smartband) opcjonalne byłoby dodanie kamery, która transmitowałaby obraz bezpośrednio do aplikacji opiekuna.