Grupa Ratownicza Nadzieja

Strona główna | Kandydaci | Grupa Ratownicza Nadzieja

Grupa Ratownicza Nadzieja jest społeczną organizacją poszukiwawczo – ratowniczą działającą na
terenie całego województwa podlaskiego. Niesie pomoc ludziom będącym w stanie zagrożenia życia
i zdrowia, a zwłaszcza osobom zaginionym. W szczególny sposób pomaga wykluczonym społecznie i
seniorom, którzy zawsze mogą liczyć na ratowników Nadziei.

Grupa Nadzieja jest włączona do współpracy z systemami ratownictwa (tel. 112), Krajowym
Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz jednostkami Policji. Razem z Centrum Poszukiwania Osób
Zaginionych Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz komendami wojewódzkimi, Nadzieja
prowadzi wielodniowe akcje poszukiwawcze na obszarze północno – wschodniej Polski. Chroni
Podlasie i jego mieszkańców wykonując rokrocznie kilka tysięcy wyjazdów zespołów ratowniczych i
poszukiwawczych.

Pomysł powołania Grupy Ratowniczej pojawił się już w 2005 roku. Wokół ks. Radosława Kubła z
Łomży zaczęła gromadzić się nie tylko młodzież żądna wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
ale również lekarze, ratownicy medyczni wpierający inicjatywę merytorycznie, prowadzący później
wykłady i ćwiczenia praktyczne. Wspaniała idea przy ogromnym zaangażowaniu ks. Radosława
zaowocowała oficjalnym powołaniem 18 października 2008 roku Grupy Ratowniczej Nadzieja.
Nadzieja „rosła” razem ze swoimi młodymi członkami. Z lokalnej grupki pasjonatów pierwszej
pomocy stała się profesjonalną jednostką ratownictwa specjalistycznego znaną na całą Polskę
Obecnie dysponuje specjalistycznym sprzętem do ratownictwa medycznego, w tym sprzętem
szkoleniowym, do ratownictwa wodnego, własnymi środkami transportu oraz w pełni nowoczesnymi
ambulansami, dronem poszukiwawczym i własną bazą lokalową. Na terenie Podlasia Nadzieja
posiada oddziały w Białymstoku, Łomży, Augustowie, Grajewie, Zambrowie, Supraślu i Miastkowie.

Sprzęt i pojazdy to nie wszystko. Grupa Ratownicza to przede wszystkim wspaniali ludzie, najwyższej
klasy specjaliści – praktycy: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, strażacy,
funkcjonariusze policji, wojska i służby więziennej. Dziś Grupę Ratowniczą dzięki zespołowi o
najwyższych kwalifikacjach i imponującym zapleczu specjalistycznego sprzętu można uznać za lidera
w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w Polsce.

Nieustannie wypełniana jest podstawowa misja Nadziei: wychowanie i kształtowanie w młodych
ludziach postaw wolontarystycznych, obywatelskich i patriotycznych, w oparciu o wartości
chrześcijańskie. Przy każdym z oddziałów funkcjonuje sekcja młodzieżowa, w której młodzież i dzieci
dojrzewają pod okiem instruktorów do służby na rzecz społeczeństwa. Niejednokrotnie ci najmłodsi
członkowie Nadziei są bohaterami medialnych doniesień o pomocy udzielonej komuś na ulicy przez
przypadkowego młodego człowieka. Ale w Nadziei nie ma przypadków – to ciężka praca i szkolenie,
które przechodzi rokrocznie kilkaset młodych „nadziejowców”. Poza tym tysiące dzieci i młodzieży
każdego roku ma możliwość wzięcia udziału w szkolnych zajęciach z pierwszej pomocy i to oni
zmieniają nasze otoczenie, zmieniają Podlasie, które staje się dzięki Nadziei coraz bezpieczniejsze.