Supernowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Strona główna | Kandydaci | Supernowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach to ważna dla całego regionu placówka kształcąca w kilkunastu kierunkach zawodowych. CKZ stale współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach. Centrum obok kształcenia uczniów techników i szkół branżowych oferuje również kursy zawodowe dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub nabyć nowe umiejętności niezbędne na zmieniającym się i dynamicznym rynku pracy.

Placówka, której organizatorem jest powiat białostocki, posiada najnowocześniejsze w regionie pracownie zawodowe – to efekt skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Są to: pracownia OZE, pracownia samochodowa, pracownia wirtualnego spawania, pracownia łączenia metali z najlepszymi na rynku systemami separowania oparów spawalniczych, pracownia elektryczna, cyfrowa obrabiarka, ciągniki do praktycznego doskonalenia zawodowego rolników, plac manewrowy do nauki jazdy, pracownia hotelarska, uczniowie i uczestnicy kursów uczą się także wykończenia wnętrz. Centrum uczestniczy w licznych programach praktyk i szkoleń, dzięki czemu jego oferta jest nowoczesna i pozwala na zdobycie wielu zawodów oczekiwanych przez współczesny rynek pracy.