Wieża edukacyjno-widokowa w Uhowie – Gmina Łapy

Strona główna | Kandydaci | Wieża edukacyjno-widokowa w Uhowie – Gmina Łapy

Wieża edukacyjno-widokowa w Uhowie jest jedną z najwyższych w regionie. Ma wysokość ponad 44 metrów. Wieża została wyposażona m.in. w teleskopy obserwacyjne, kompas, termometry i wiatromierz. Na konstrukcji wieży zainstalowano różnokolorowe oświetlenie umożliwiające organizację pokazów multimedialnych. Teren wokół wieży zagospodarowano. Można korzystać z altanek, wiat i sanitariatów, ustawiono ławeczki i latarnie. Jedną z wielu atrakcji jest zegar słoneczny. Wyznaczono ścieżki edukacyjne z tablicami opisującymi żyjące na tym terenie zwierzęta, rośliny, rodzaje grzybów i najważniejsze zasady ekologii. Jest miejsce na wystawy i ognisko. W obiekcie zainstalowano m.in. tablice interaktywno-edukacyjne z funkcją dźwiękową dla osób z niepełnosprawnością, tablice interaktywne z treścią w formie alfabetu Braille’a, modele 3D okazów fauny i flory zwiększające funkcje poznawcze osób z niepełnosprawnością. Wieża została uroczyście otwarta 11.06.23 r. Tego dnia została zorganizowana impreza plenerowa przy wieży i rajd rowerowy z Płonki Kościelnej do Uhowa. Goście wieczorem mogli obejrzeć wspaniały pokaz świetlny przy dźwiękach muzyki. Konstrukcja wieży została oświetlona różnokolorowymi światłami, które zmieniały się w takt muzyki. Okolice Uhowa to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych z bogactwem fauny i flory. Nadnarwiańskie rozlewiska nazywane są polską Amazonią. Wieża znajduje się na Obszarze Chronionym Natura 2000 – w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, który jest jednocześnie Bagienną Doliną Narwi. Występują tu rzadkie gatunki ptactwa błotnego i wodnego. Każdy miłośnik bliskiego kontaktu z naturą znajdzie tutaj atrakcyjny sposób, aby spędzić czas. To raj dla ornitologów. Budowa wieży widokowej w Uhowie była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w wysokości ponad 2 mln 300 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 mln 900 tys. zł,  z czego prawie 2 mln 300 tys. zł pochodzi z RPO WP, a wkład Gminy Łapy to ponad 630 tys. zł. Budowa wieży widokowo-edukacyjnej w Uhowie została zrealizowana w ramach partnerskiego projektu z Gminą Perlejewo i Ciechanowiec. Wspólny projekt wspierał m.in. transgraniczny produkt turystyczny, jakim jest rzeka Bug, która jest dopływem Narwi, przepływającą przez zachodnią Ukrainę, wschodnią Polskę i zachodnią Białoruś.