Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone

Strona główna | Kandydaci | Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego. W tym roku zespół świętuje 70 lecie swojej działalności.

Jednym z założeń Zespołu jest ukazanie wielokulturowości oraz wieloetniczności nie tylko Podlasia, ale i całej Polski. ZPiT Kurpie Zielone sięga do kultury ludowej i narodowej, przenosząc ją do kontekstów scenicznych oraz nieustannie szuka nowych inspiracji w szeroko rozumianym folklorze, zarówno tradycyjnym, jak i współczesnym.

Repertuar zespołu od samego początku opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich: Spisza, Orawy, Żywiecczyzny, Ziemi Sądeckiej, Beskidu Niskiego. Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań.

Obecnie 7 grup zespołu i profesjonalna kapela to ponad dwustu członków, a od momentu powstania w zespole tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa tysiące osób. ZPiT tworzą studenci, uczniowie, osoby pracujące nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk, a nawet z innych regionów Polski – Ełku, Warszawy. Oprócz grupy dorosłej funkcjonuje też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce. Od kilku lat Kurpie Zielone mają też grupę seniorów, osób które w młodości tańczyły w zespole i po latach do niego wróciły. Regularny napływ uczestników, jak też dynamicznie poszerzany repertuar oraz znakomita kadra wpływają na stały rozwój umiejętności tanecznych i wokalnych członków Kurpi Zielonych.

W ciągu 70 lat działalności zespół dał blisko dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki.