Za nami pierwsze obrady Kapituły Podlaskiej Marki

Strona główna | Aktualności | Za nami pierwsze obrady Kapituły Podlaskiej Marki

6 marca w na pierwszych obradach spotkali się członkowie Kapituły Nagrody Podlaska Marka. Kapituła spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń wybrała 21 produktów nominowanych do Nagrody. Nominacje ogłosimy 13 marca.

Kapituła Nagrody to 17-osobowe gremium, które powołuje  Marszałek Województwa Podlaskiego. Do udziału w jej pracach zapraszani są: reprezentanci Rady Przedsiębiorczości, przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych, specjaliści ds. gospodarki i nowoczesnych technologii.

Do tegorocznego edycji zgłoszone zostały 179 propozycje. To spośród nich członkowi Kapituły wybierali 21 nominacji. Wyniki dzisiejszego głosowania poznamy 13 kwietnia, wówczas też rozpocznie się głosowanie internautów.